1.091 υποψήφιοι σε Δήμο και Π.Ε. Ζακύνθου | 105 εκλογικά τμήματα

Εγκρίθηκαν από το Πρωτοδικείο οι υποψηφιότητες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου και με την υπ. αριθμ. 5/2019 απόφαση του, έγινε η επίσημη ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τον δήμο. Συγκεκριμένα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο, αποτελούμενο από τους Δικαστές Ανδρέα Περγιαλιώτη, Προεδρεύοντα Πρωτοδίκη, κωλυομένης της Προέδρου Πρωτοδικών, Αθανάσιο Τσώτα, Πρωτοδίκη – Εισηγητή, Κωνσταντίνα Δεσποτοπούλου, Πρωτοδίκη και από το Γραμματέα Νικόλαο Χιώνη συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Μαΐου και αφού έλαβε υπόψη του, τις γραπτές δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών στο Δήμο Ζακύνθου προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.

9 συνδυασμοί με 413 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους
Το Δήμο Ζακύνθου διεκδικούν οι παρακάτω εννέα συνδυασμοί, ενώ παράλληλα καταγράφουμε αριθμητικά το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού.
«ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΜΕ ΦΙΛΟΤΙΜΟ» με επικεφαλής τον Χρήστο Πάστρα
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 34
«ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ» με επικεφαλής τον Νικήτα Αρετάκη
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 49
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗ» με επικεφαλής τον Διονύση Γάσπαρο
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 50
«ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» με επικεφαλής τον Αντώνη Κασσιμάτη
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 37
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με επικεφαλής τον Φώτη Κόκλα
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 50
«ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ» με επικεφαλής τον Γιώργο Αρμένη
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 50
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ» με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Λιβέρη
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 44
«ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ» με επικεφαλής τον Αναστάσιο Μαρίνο
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 50
«ΑΝΑΔΡΑΣΗ 2019» με επικεφαλής τον Γιάννη Αγαλιανό
Σύνολο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων: 50

Επίσης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου με την υπ. αριθμ. 6/2019 απόφασή του αποτελούμενο από τους Δικαστές Ανδρέα Περγιαλιώτη, Προεδρεύοντα Πρωτοδίκη, κωλυομένης της Προέδρου Πρωτοδικών, Αθανάσιο Τσώτα, Πρωτοδίκη – Εισηγητή, Κωνσταντίνα Δεσποτοπούλου, Πρωτοδίκη και με Γραμματέα τον Νικόλαο Χιώνη συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Μαΐου, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών, που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη συμβούλων κοινοτήτων για τις σαράντα επτά [47] κοινότητες του Δήμου Ζακύνθου. Το σύνολο των υποψήφιων τοπικών συμβούλων σε όλα τα χωριά είναι 585.


φωτο: Rizopoulos-Post.jpg

Οι συνδυασμοί για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι συνδυασμοί είναι:
«ΑΝΑΣΑ» με επικεφαλής τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο
«Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά» με επικεφαλής την Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
«Ιόνιος Συμμαχία» με επικεφαλής τον Σπύρο Σπύρου
«Λαϊκή Συσπείρωση» Ι.Ν. με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Μπαλού
«Επτανησιακή Πρωτοβουλία» με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Αλεξάκη
«Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια» με επικεφαλής την Βέρα Κορωνάκη
«Ανυπότακτο Ιόνιο» με επικεφαλής τον Στέφανο Σαμοΐλη
«Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο» με επικεφαλής τον Ιωάννη Αϊβατίδη.

105 εκλογικά τμήματα – 42.044 εκλογείς
Επίσης, από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ζακύνθου, ανακοινώθηκε ότι: «Για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και για τις επαναληπτικές 2ας Ιουνίου 2019, έχουν συσταθεί στο Νομό, 105 εκλογικά τμήματα. Εξ αυτών, 29 τμήματα είναι ενιαία (δηλαδή, οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας θα διεξαχθούν σε ένα, ενιαίο εκλογικό τμήμα).
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, συστήνονται ζεύγη εκλογικών τμημάτων, διακριτά σε Α και Β, με κοινή αρίθμηση. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις περιφερειακές εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α», ενώ για τις δημοτικές εκλογές και την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρου κοινότητας, στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Β».
Το σύνολο των εκλογέων ανέρχεται σε 42.044. Θα ψηφίσουν επίσης 105 ετεροδημότες, μόνο για τις Ευρωεκλογές και 344 Κοινοτικοί εκλογείς.
Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και κοινοτικών εκλογέων περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής), που συντελέστηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες, που γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 2002, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:
α) Όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.
β) Όσοι κατά την ημέρα τα ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό.
γ) Όσοι για λόγους υγείας, δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος
δ) Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κλπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης εκλογικής άδειας.

Επισημαίνεται τέλος ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδημοτών είναι πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, αίρεται δε μόνο με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης διαγραφής».

Η ώρα του πολίτη
Απίστευτο και όμως αληθινό! Οι υποψήφιοι σε Δήμο και Π.Ε. Ζακύνθου ξεπέρασαν τους 1.000! Μετά και από την έγκριση των υποψηφιοτήτων, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή των εκλογών και έφτασε επί της ουσίας, η ώρα του πολίτη. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, τις οποίες θα ήταν συνετό να τις λάβουν υπόψη τους από νωρίς οι ψηφοφόροι. Η πολιτική σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να βασίζεται στα σόγια… Οι υποψήφιοι ξεπέρασαν τους χίλιους και είναι δεδομένο ότι στους εννέα συνδυασμούς του δήμου και τους οκτώ τις περιφέρειας υπάρχουν αξιόλογα άτομα που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους και μόνο με αυτό το κίνητρο αποφάσισαν να θέσουν υποψηφιότητα. Όμως από τη άλλη πλευρά, ανάμεσά τους υπάρχουν και εκείνοι που δεν δίνουν δεκάρα για τη Ζάκυνθο και θέλουν μόνο και μόνο να κερδίσουν κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι η ώρα του πολίτη! Ώρα να βρει την αλήθεια, να αξιολογήσει ανθρώπους και πρακτικές και να αποφασίσει. Ήρθε η ώρα να σκεφτεί ποιες αποφάσεις θέλει κατά προτεραιότητα να πάρει ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, ποιες συζητήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα για τη λήψη αποφάσεων, ποιος θα σπάσει αυγά και ποιος θα μπορέσει να ακολουθήσει ένα αυστηρό και σύγχρονο πρόγραμμα διοίκησης!

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουν