Ρομποτική και εκπαίδευση

Του Γιώργου Στρούζα
Τραπεζοϋπάλληλος, Τελειόφοιτος Πολυτεχνείου Πληροφορικής

Με χαρά διαπιστώνω και είναι πραγματικά ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, τα τελευταία χρόνια στο νησί να γίνονται βήματα εκμάθησης και ενασχόλησης των παιδιών στον τομέα της Ρομποτικής. Παρότι η Ρομποτική είναι μια νέα επιστήμη στον τομέα της Εκπαίδευσης θεωρώ πως θα πρέπει να ενσωματωθεί στην σχολική διδασκαλία. Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρεται για την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας στους μαθητές, ενώ τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διδαχθεί από τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με την εκμάθηση της ρομποτικής αναπτύσσονται κρίσιμες δεξιότητες που στον 21ο αιώνα θεωρούνται αναγκαίες, όπως: • Κριτική ικανότητα και σκέψη
• Υπολογιστή σκέψη
• Σχεδιαστική νοοτροπία
• Ομαδική εργασία
• Επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός)
• Καινοτομία
• Διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α)
• Προγραμματισμός
• Δεξιότητες επικοινωνίας
Η Παιδεία παίζει; Ναι! Με ρομποτάκια. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένας κάλος τρόπος για να δείξουμε στους μαθητές ότι η μηχανική, η πληροφορική, οι φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά μπορεί να είναι διασκέδαση.

φωτο: stem-education