Ημερίδα για την ανακύκλωση των μπαζών

Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ζακύνθου» συνδιοργανώνουν η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο τη Δευτέρα, 13 Μαΐου στις 9.00 πμ.
Να σημειωθεί ότι με τη συνεργασία του Δήμου και της ΑΝΑΚΕΜ, πλέον στο νησί τα μπάζα, θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και μετά από διαλογή και επεξεργασία θα γίνονται προϊόντα.
Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, με τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα απόβλητα ανακυκλώνονται σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά στην κατασκευή έργων υποδομών και ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας.
Τον Φεβρουάριο 2019, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. τιμήθηκε με το βραβείο της κατηγορίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων-αδρανή υλικά, στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Verde Tec.
Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης επεκτείνεται πλέον και στη Ζάκυνθο, με στόχο να δοθεί ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών. Τα μπάζα πλέον, θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και μετά από διαλογή και επεξεργασία θα γίνονται προϊόντα όπως άμμος, γαρμπίλι κτλ. Με αυτές τις ενέργειες μπαίνει φρένο στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς ως γνωστό τα μπάζα ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς και εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

φωτο: aftodioikisi