Εντυπωσιακή άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής στον ΟΔΑΖ

Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποίησε το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο κτήριο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιονίων Νήσων (πρώην ΟΔΑΖ).
Σκοπός της άσκησης ήταν η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας των υπαλλήλων της Π.Υ. Ζακύνθου, η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και των δυνατοτήτων του εξοπλισμού που διαθέτει η Π.Υ. Ζακύνθου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Ιδρύματα, καθώς και η βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτή την φορά το σενάριο προέβλεπε εκδήλωση πυρκαγιάς και απεγκλωβισμό ατόμων από τις εγκαταστάσεις.

Στην άσκηση συμμετείχαν 15 άνδρες της Π.Υ. με τέσσερα οχήματα, το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.