Πυροσβεστική Ζακύνθου: Ασκηση ετοιμότητας την Τρίτη στον ΟΔΑΖ

Στα πλαίσια της ετήσιας εκπαίδευσης-ετοιμότητας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, η Π.Υ. Ζακύνθου την Τρίτη 16-04-2019 και ώρα 09:00, οργανώνει άσκηση πυρκαγιάς και απεγκλωβισμού ατόμων από τις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Α.Ζ.
.
Σκοπός της άσκησης είναι η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας των υπαλλήλων της Π.Υ. Ζακύνθου, η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και των δυνατοτήτων του εξοπλισμού που διαθέτει η Π.Υ. Ζακύνθου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Ιδρύματα, καθώς και η βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.