Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου στην Παναγία Κεριώτισσα

Και φέτος στην Παναγία την Κεριώτισσα όπως και σε άλλες εκκλησίες του νησιού μας ψάλθηκαν οι Ε’ Χαιρετισμοί της Θετόκου. Πρόκειται για την πέμπτη εβδομάδα της Νηστείας πριν φτάσουμε στο Πάσχα.

Συγκεκριμένα ο Ακάθιστος Ύμνος είναι συνδεδεμένος όχι μόνο με την εκκλησιαστική (λατρευτική) ζωή, αλλά και με την εθνική πορεία του Ελληνισμού, ο οποίος αναγνώρισε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου την «Υπέρμαχο στρατηγό», τη σκέπη και την προστασία του. Ο ύμνος αυτός (Ακάθιστος Ύμνος), ψάλθηκε με όρθιους όλους τους πιστούς στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών προς τιμή της Θεοτόκου οπότε και ονομάστηκε Ακάθιστος Ύμνος. Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, συμψάλλεται με το Μικρό Απόδειπνο τμηματικά την Παρασκευή, το εσπέρας των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και ολόκληρη την Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδος των Νηστειών (Χαιρετισμοί Ε’).

Φωτογραφίες: Πέτρος Παράσχης