Δασικοί χάρτες || Εκκρεμότητα παραμένει ο ορισμός της Επιτροπής για τις ενστάσεις

Μπορεί το δεύτερο τμήμα της μελέτης που αφορά στη σύνταξη των δασικών χαρτών για τις εκτάσεις από το Κερί μέχρι τις Μαριές να βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση και παράδοσή του, ωστόσο, ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η συγκρότηση των Επιτροπών που θα αξιολογήσουν τις αντιρρήσεις που κατέθεσαν οι πολίτες.
Στη Ζάκυνθο ο αριθμός των αντιρρήσεων και αιτήσεων για πρόδηλα σφάλματα ξεπερνούν τις 500, ενω η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της τέσσερις μήνες, με δυνατότητα επιπλέον δύο μηνών σε περίπτωση που χρειαστεί, προκειμένου να αποφανθούν.
Αρχές του χρόνου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπέγραψε τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη των τοπικών κοινοτήτων Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα του Δήμου με εξαίρεση τις εκτάσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, και η απόφαση αυτή έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν.
Μέχρι τον Νοέμβρη του 2019 αναμένεται να γίνει η ανάρτηση των δασικών χαρτών στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Η σύνταξή τους θα γίνει σε τρία διαφορετικά στάδια, ενώ η σχετική διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει από την μελετήτρια εταιρεία σκοπεύει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο. Εξαίρεση αποτελούν οι δημοτικές κοινότητες όπου έχει ήδη γίνει η ανάρτηση αλλά και η πόλη που η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί πλήρως με την κύρωση του δασικού χάρτη.
Η διαδικασία που απαιτείται είναι χρονοβόρα καθόσον πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως πράξεις χαρακτηρισμού και κηρύξεις περιοχών ως αναδασωτέες κ.α.. Για το λόγο αυτό εκπρόσωπος της εταιρείας πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο νησί και συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυνσης Δασών περιόδευσε στο ορεινό τμήμα του νησιού, ώστε να έχει μια πρώτη εικόνα των περιοχών που θα αποτυπωθούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποσαφηνιστούν μια σειρά από εκκρεμότητες που υπάρχουν.
Από την Δασική Υπηρεσία έχουν ήδη χορηγηθεί προς τον μελετητή στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις όπως τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και κηρύξεις περιοχών ως αναδασωτέες λόγω πυρκαγιών, ενώ σταδιακά θα αποστέλλονται και οι νέες πράξεις που θα εκδίδονται από εδώ και μπρος. Επίσης, ο ανάδοχος έχει ήδη στη διάθεση του τα στοιχεία που αφορούν τα όρια των οικισμών αλλά και τα ιδιωτικά δασύλλια όπως αυτά που είναι στις Βολίμες αλλά και τον Άγιο Σώστη. Η σύνταξη των δασικών χαρτών θα γίνει σε τρία διαφορετικά στάδια, που αφορούν τα διαφορετικά τμήματα στα οποία χωρίστηκε το νησί. Ακολούθως, οι δασικοί χάρτες θα παραδοθούν στη Δασική Υπηρεσία για έναν πρώτο έλεγχο και αφού συνταχθεί η έκθεση ελέγχου και ένας μήνας διορθώσεων από τον ανάδοχο θα γίνει η ανάρτηση.

φωτο: kataskevesktirion.gr