“Τρέχει” το Κτηματολόγιο του Αργασίου || Ελάχιστη η προσέλευση ιδιοκτητών ακινήτων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες γης στο Αργάσι προκειμένου να διενεργήσουν τις αναγκαίες διορθώσεις, πριν από την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών που έγιναν στο Κτηματολόγιο της περιοχής. Και τούτο μετά τη νέα εξάμηνη παράταση που εξασφαλίστηκε για την προθεσμία διόρθωσης των αρχικών Κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα) και για τις περιοχές στις οποίες έληξε εντός του 2018.
Μέχρι σήμερα είναι ελάχιστοι εκείνοι που προχώρησαν σε αυτή τη διαδικασία αναλογικά με την έκταση του προβλήματος. Για αυτό καλούνται οι πολίτες να κινητοποιηθούν εγκαίρως σε σχέση με το Κτηματολόγιο υποβάλλοντας τεκμηριωμένες εμπρόθεσμες δηλώσεις με όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και οι ιδιοκτήτες να φροντίσουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους.
Την ίδια στιγμή σε ιδιότυπη ομηρεία βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι λόγω της διαδικασίας της κτηματογράφησης δεν µπορούν να προχωρήσουν σε καµία µεταβολή των περιουσιών τους. Είτε λόγω της αµέλειας των ιδιοκτητών, είτε λόγω της τάσης του ελληνικού ∆ηµοσίου να διεκδικεί ακόµα και ακίνητα τα οποία ανήκουν στον αστικό ιστό ως δασικά ή από παραχωρητήρια που αγνοήθηκαν, αλλά και δηµόσιες εκτάσεις που καταπατήθηκαν. Και τούτο γίνεται αντιληπτό σε περιόδους που οι πολίτες καλούνται να κάνουν αποδοχή κληρονοµιάς και μαθαίνουν πως ιδιοκτησίες που θεωρούσε δικές του, δεν του ανήκουν.

Και δικαστικά
Ακολουθούν δικαστικοί αγώνες, που µπορεί να είναι και πολυετείς και δαπανηροί, καθώς συχνά παρατηρείται το φαινόµενο ακίνητη περιουσία πολιτών να τίθεται εκτός συναλλαγής ή να κινδυνεύουν να τη χάσουν από το ελληνικό ∆ηµόσιο. Τα προβλήµατα αυτά µπορεί να σχετίζονται είτε µε τους ίδιους τους δικαιούχους είτε µε την εσφαλµένη επεξεργασία των ακινήτων ή των δικαιωµάτων τους από το ίδιο το Ελληνικό Κτηµατολόγιο. Στην ευνοϊκότερη περίπτωση, το ακίνητο θα έχει αποδοθεί σε “άγνωστο ιδιοκτήτη” και τότε, αν η µόνη αµέλεια ήταν η δήλωση στο Κτηµατολόγιο, µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας το ακίνητο θα αποδοθεί αρχικά στον κληρονοµούµενο και στη συνέχεια στους κληρονόµους του. ∆εν είναι, όµως, και λίγες οι περιπτώσεις ακινήτων που εν τω µεταξύ δηλώθηκαν από τρίτους (συγγενείς ή µη), µε διαθήκες και συµβόλαια για παράδειγµα, των οποίων το κύρος µπορεί να αµφισβητηθεί ή και όχι. Η διαδικασία κτηµατογράφησης ανέδειξε όµως και περιπτώσεις καταπατήσεων, καθώς στο παρελθόν κάποιοι έχτισαν σε δηµόσια γη, αλλά -το χειρότερο- πούλησαν σε ανυποψίαστους και καλόπιστους τρίτους δηµόσια γη.

Μέχρι 29 Ιουλίου
Όπως ενημερώνει η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ζακύνθου Διονυσία Παράσχη με το Ν. 4585/2018 (Α΄ 216) η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τη δημοσίευση και την έναρξη ισχύος του Νόμου 3481/2006, ορίστηκε σε δεκαπενταετής, εφόσον δεν έχει λήξει μέχρι της 30-11-2018. Ειδικά και εξαιρετικά για τις περιοχές της ίδιας κατηγορίας που η αρχική δεκατετραετής προθεσμία είχε παραταθεί και δεν έχει λήξει όπως παρατάθηκε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 ισχύει η δεκαπενταετής προθεσμία που επεκτείνεται κατά τρεις ακόμα μήνες. Κατόπιν τούτου η οριστικοποίηση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για την Τ.Κ. Αργασίου, Δ.Ε. Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου λήγει στις 29 Ιουλίου 2019.

Περιοχές και διαδικασίες
Έτσι για τη Ζάκυνθο, σε πρώτο λόγο αφορά στην περιοχή Αργασίου που κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση στις 28-4-2004 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 620 τεύχος Β), και ακολούθως το Καλαμάκι – Βασιλικό στις 7-11-2005 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 1537 τεύχος Β) και τον Παντοκράτορα στις 18-5-2006 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 627 τεύχος Β).
Εάν η κήρυξη της κτηματογράφησης έγινε μετά τις 2-8-2006, τότε η προθεσμία διόρθωσης είναι επτά 7 ετών. Η προθεσμία αυτή ισχύει και για την πόλη της Ζακύνθου, επειδή η υπαγωγή της στην κτηματογράφηση έγινε στις 30-7-2013 (ΦΕΚ 1858 τεύχος Β).
Η διαδικασία της μεταβίβασης της κυριότητας χιλιάδων ακινήτων που δεν δηλώθηκαν έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς όπου λήγει και η τελευταία παράταση, οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και τα Κτηματολογικά Γραφεία αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στο υπ. Οικονομικών. Μάλιστα, ρόλο στην όλη διαδικασία θα διαδραματίσει και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, ο φορέας που έχει συσταθεί για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, από τα έσοδα της οποίας προσδοκάται η αποπληρωμή μέρους του δημοσίου χρέους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί τουλάχιστον 15.000 ακίνητα, τα οποία θα αρχίσουν να μεταβιβάζονται στο Δημόσιο εντός των προσεχών μηνών. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε τον Ιούλιο σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1137/ 18.7.2018), όπου καθορίζονται οι επιμέρους κινήσεις για τη μεταβίβαση των ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Δημόσιο. Μάλιστα, ζητείται να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά ακίνητα στους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να ελέγξουν και να παραλάβουν τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους για διαχείριση.

“Τελευταία ευκαιρία…”
Με προηγούμενες δηλώσεις του στην εφημερίδα μας ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννης Γιατράς, εξηγεί πως “το 1996 είχαμε την πρώτη Κτηματογράφηση με τις περιοχές του Αργασίου, στην οποία δεν έγινε σωστή καταγραφή και αποτύπωση των γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων με αποτέλεσμα να υπάρχουν αστοχίες με μετατόπιση ακινήτων και γεωμετρικά σφάλματα. Μετά την εκπνοή και της προθεσμίας του Ιανουαρίου του 2019 θα δημιουργούταν τεράστια προβλήματα για τους ιδιοκτήτες των ακίνητων που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με τις φερόμενες ιδιοκτησίες ως αγνώστου ιδιοκτήτη αλλά και με τις ιδιοκτησίες οι οποίες θα φαίνονται ως κατακυρωμένες στο κτηματολόγιο δηλαδή με δικό τους ΚΑΕΚ κλπ πλην όμως θα είναι παντελώς εσφαλμένες κάτι που θα οδηγήσει σε αδιέξοδα οριστικά και σε καταστάσεις δύσκολα επανορθώσιμες. Κάτι αντίστοιχο ίσως σε μικρότερη έκταση ισχύει και στο Καλαμάκι. Τώρα εχει δοθεί μια οριζόντια παράταση σε όλες τις προθεσμίες διορθώσεων στο Κτηματολόγιο που λήγουν μέσα στο 2019 για άλλους τρεις μήνες και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και το Κτηματολόγιο του Αργασίου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τις διορθώσεις στο Αργάσι θα είναι τέλος Απριλίου. Στην περίπτωση του Αργασίου δε θα βοηθήσει αυτή η νέα παράταση, όπως δε βοήθησαν και οι προηγούμενες που είχαν δοθεί. Η λύση που έχει προταθεί από τους φορείς, αυτή του επανακαθορισμού του Κτηματολογίου είναι και η μοναδική που υπάρχει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απάντηση στο αίτημα μας προς το Κτηματολόγιο”.