“ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ” || Διαχείριση απορριμμάτων με βάρος στην ανακύκλωση

Στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων για την διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί προχωρά ο επικεφαλής του συνδυασμού του “Μαζί αλλάζουμε τη Ζάκυνθο” Γιώργος Αρμένης. Ξεκινά με τη δέσμευση πως ποτέ δεν θα υπάρξουν ξανά σκουπίδια στους δρόμους και οτι η Ζάκυνθος θα ξαναγίνει το καθαρότερο νησί της Ελλάδας, πρωτοπόρο όπως στο παρελθόν. Επίσης, πως κεντρική επιλογή της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή.
Στο πλαίσιο των προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος, ο κ. Αρμένης και οι συνεργάτες του, διαμηνύουν πως δεσμεύονται μεταξύ άλλων για: “1. Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ώστε να ξεκινήσει άμεσα το έργο, Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και ΧΥΤΥ, στο Λίβα και ολοκλήρωσή του στο μικρότερο δυνατό χρόνο με προτεραιότητα στην κατασκευή του ΧΥΤΥ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα θεσμοθετήσουμε κοινωνικό έλεγχο (Επιτροπή από κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς) περιβαλλοντικής παρακολούθησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στο Λίβα.
2. Επικαιροποίηση της μελέτης και άμεση αποκατάσταση του υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ στο Σκοπό με εξασφάλιση χρηματοδότησης, από εθνικούς πόρους. 3. Αποκατάσταση όλων των παράνομων χωματερών που έχουν δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές της Ζακύνθου. 4.Επαναθεμελίωση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Ενημέρωση των μαθητών σε συνεργασία με τις διευθύνσεις της εκπαίδευσης. Κάρτα ανακυκλωτή για νέους ανακυκλωτές. Λειτουργία στο κέντρο της Πόλης κέντρου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Διανομή κάδων κομποστοποίησης σε πολίτες που επιθυμούν. Δίκτυο καφέ κάδων για την συλλογή οργανικών-ζυμώσιμων απορριμμάτων. Δημιουργία πράσινων σημείων συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών. 5.Ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ με νέο οργανόγραμμα, ενισχυμένο με τεχνικούς επιστήμονες. Επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων αποκομιδής και ανακύκλωσης. Εξάντληση κάθε δυνατότητας προσλήψεων ώστε να υπάρχει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Μεταφορά της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ από το Ξενία στο χώρο του ΚΔΑΥ.
6.Κρίσιμο στοιχείο της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η αποκομιδή. Δίκτυο κάδων σε όλο το νησί ορθολογικά τοποθετημένων. Στις μη τουριστικές περιοχές η κατανομή των κάδων θα αξιοποιεί την εμπειρία της τελευταίας διετίας και θα υπάρχουν συστάδες κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης σε κάθε κοινότητα. Σωστά σχεδιασμένα και αυστηρά εκτελούμενα προγράμματα αποκομιδής. Αποτελεσματική οργάνωση της πεζής καθαριότητας. 7.Αδειοδότηση χώρου για την διαχείριση αδρανών υλικών και ογκωδών αντικειμένων. 8.Προσπάθεια εξορθολογισμού του τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών καθαριότητας με στόχο ο υπολογισμός να γίνεται με βάση τα παραγόμενα σκουπίδια. 9.Εφαρμογή εκτεταμένου προγράμματος μυοκτονίας”