“ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ”|| Προτάσεις για τη διαχείριση του νερού

Στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων για την διαχείριση των υδάτινων πόρων στο νησί προχωρά ο επικεφαλής του συνδυασμού του “Μαζί αλλάζουμε τη Ζάκυνθο” Γιώργος Αρμένης. Ξεκινά με τη διαπίστωση πως υποχρέωση του Δήμου αλλά και δικαίωμα του κάθε πολίτη είναι η εξασφάλιση της συνεχούς παροχής νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες, και με τις κατάλληλες για πόσιμο νερό προδιαγραφές. Διαπιστώνει, ωστόσο, πως και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, καθόσον “η ΔΕΥΑΖ αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε νερό. Δεν υπάρχει συνεχής ροή στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, εκτός εξαιρέσεων. Η ποιότητα είναι ακατάλληλη για πόσιμο, το εμπόριο του νερού ανθεί, και η κυκλοφορία του εμφιαλωμένου νερού επίσης. Υπάρχουν ακόμη δίκτυα, με τον απαγορευμένο για τέτοια χρήση, αμίαντο, δίκτυα τα οποία λόγω φθοράς δεν μπορούν να δεχθούν τις αναγκαίες πιέσεις για την σωστή λειτουργία του συστήματος διανομής του νερού, ιδιαίτερα στην πόλη. Είναι γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του αγωγού μεταφοράς Λιθακιά-Μπόχαλη -έργο το οποίο μελετήθηκε, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και δημοπρατήθηκε επί Δημαρχίας Μποζίκη 2010-2014- η κατάσταση του νερού από άποψη ποσότητας και ποιότητας έχει βελτιωθεί”.
Στο πλαίσιο των προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος, ο κ. Αρμένης και οι συνεργάτες του, διαμηνύουν πως δεσμεύονται: “1.Ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων ποσοτήτων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διαφόρων περιοχών με δίκαιο τρόπο. Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στη διαχείριση νερού και γεωτρήσεων. 2. Αναδιοργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΖ και εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνικών μέσων ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη αποκατάσταση βλαβών. 3. Αντικατάσταση όλων των αγωγών με αμιαντοσωλήνες και όλων των φθαρμένων αγωγών ώστε να περιορισθούν οι μεγάλες απώλειες ποσοτήτων νερού και οι συχνές βλάβες. 4.Παρεμβάσεις για την αύξηση των ποσοτήτων και βελτίωση της ποιότητας. Α) Σωστή και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΙΓΜΕ άντλησης νερού από κάθε γεώτρηση ώστε να αποτρέπεται η υπεράντληση και περαιτέρω υφαλμύρωση. Β) Έργα για το εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Γ) Σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ αναζήτηση και αξιοποίηση νέων υδάτινων αποθεμάτων τα οποία υπάρχουν. 5. Μέτρα για την αποφυγή μη τιμολόγησης ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται. Αντικατάσταση χαλασμένων ρολογιών. Οι παράνομες υδροληψίες θα σταματήσουν το πρώτο εξάμηνο αφού αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκατάστασης που θα δοθεί στους παρανομούντες, θα γίνει συστηματικός έλεγχος από τεχνικούς της ΔΕΥΑΖ σε όλες τις συνδέσεις και θα υπάρξουν μεγάλα χρηματικά πρόστιμα. 6.Προσπάθεια για αντιμετώπιση του χρέους της ΔΕΥΑΖ στη ΔΕΗ το οποίο μπορεί να οδηγήσει αν δεν αντιμετωπισθεί σε διακοπές λειτουργία των γεωτρήσεων. 7.Πολιτική τιμολόγησης η οποία θα ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος, και θα προνοεί για οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας”.