Γ. Αρμένης || Προγραμματικές θέσεις για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων

Στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων στο νησί προχωρά ο επικεφαλής του συνδυασμού του “Μαζί αλλάζουμε τη Ζάκυνθο” Γιώργος Αρμένης. Ξεκινά με τη διαπίστωση πως ο υπάρχων βιολογικός δεν επαρκεί για την ανάγκες επεξεργασίας λυμάτων ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες καθόσον σχεδιάστηκε πριν χρόνια, με δυνατότητα επεξεργασίας10.000m3 το 24ωρο, ενω σήμερα οι ποσότητες έχουν αυξηθεί σε περίπου 15.000m3 το 24ωρο (14.500m3 το 24ωρο τους μήνες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος το 2018) και συνεπώς η δυναμικότητά του δεν επαρκεί.
Αναφέρεται στα αποτελέσματα που βιώσαν οι πολίτες το περσινό φετινό καλοκαίρι με τις μολυσμένες θάλασσες και επισημαίνει πως “η επίλυση αυτού το προβλήματος απαιτεί χρόνο, σχεδιασμό, μελέτες, χρηματοδότηση, κατασκευή. Απαιτούνται όμως και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της οξύτητας του προβλήματος και βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης”.
Στο πλαίσιο των προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος, ο κ. Αρμένης διαμηνυει πως δεσμευονται “ως νέα Δημοτική Αρχή στο πρώτο εξάμηνο θα έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη για την επιλογή της πιο πρόσφορης, οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος από άποψη κόστους, χρόνου κατασκευής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λειτουργικότητας (π.χ. επέκταση του υπάρχοντος βιολογικού ή δημιουργία νέων, πόσους και που;).
Η λύση που θα επιλεγεί, μετά και από δημόσια διαβούλευση, θα προωθηθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους, θα αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για μας, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει το έργο ή τα έργα.
Μέτρα βελτίωσης του υπάρχοντος βιολογικού, με βελτίωση και επιμελημένη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αυστηρή τήρηση των οδηγιών λειτουργίας ώστε να εξασφαλισθεί η μεγίστη δυνατή απόδοση. Αξιοποίηση και στενή συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο.
Συγκρότηση τεχνικής ομάδας με τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση ώστε να αντιμετωπίζονται έκτακτες καταστάσεις και ζημιές ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής παραγωγής λυμάτων.
Αντιμετώπιση του προβλήματος με την λυματολάσπη μέχρις την οριστική αντιμετώπιση.
Συνεργασία με Λιμεναρχείο αλλά και επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε να σταματήσει η αυθαίρετη και παράνομη ρίψη λυμάτων από τα ημερόπλοια, που πια έχει ξεφύγει από κάθε όριο.
Ολοκλήρωση του αποχετευτικού στην Πόλη και επέκταση ώστε να καλύπτονται τουλάχιστον σε πρώτη φάση ολοκληρωμένα η Μπόχαλη και οι τουριστικές περιοχές που είναι ήδη συνδεδεμένες.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων του δικτύου αποχέτευσης του Καλαμακίου.
Νομιμοποίηση του υπάρχοντος δικτύου στη περιοχή του Πλάνου.
Επιβολή μέτρων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πάντα μετά από διαβούλευση, τα οποία θα ομαλοποιούν το ρυθμό ροής των λυμάτων τους στο δίκτυο και θα τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκαν.
Αυστηρός έλεγχος της σωστής λειτουργίας βιολογικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ.
Παρεμβάσεις στον τρόπο τιμολόγησης ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στην πραγματική ποσότητα παραγωγής λυμάτων και στο πραγματικό κόστος μεταφοράς από τον παραγωγό λυμάτων στον βιολογικό”.