120.000€ έριξε η Περιφέρεια στη ΔΕΥΑΖ για το αποχετευτικό Πλάνου

Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 120.000€ στη ΔΕΥΑΖ, υπεύθυνη της λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου Πλάνου, για την προστασία του περιβάλλοντος προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
Η επιβολή του προστίμου έρχεται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ χθες 14 Μαρτίου 2019, μετά τη διαπίστωση των όσων καταγγέλθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και κυρίως την διάθεση λυμάτων στο έδαφος τα οποία έρρεαν δια μέσου κλειστών φρεατίων αντλιοστασίου σχηματίζοντας μικρό ρυάκι στο πρανές του ρέματος και τα οποία ρέοντας κατά μήκος του ρέματος κατέληγαν στη θαλάσσια περιοχή. Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε πως συντελέστηκε και ειδικότερα προκλήθηκε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ρύπανση του εδάφους καθώς επίσης και μόλυνση των νερών.
Επισημαίνεται ότι η πιθανή κατάθεση προσφυγής εκ μέρους της ΔΕΥΑΖ δεν αναστέλλει την διαδικασία είσπραξης του προστίμου παρά μόνο αν αυτή συνοδεύεται και από απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η προσφυγή όσο και η απόφαση αναστολής του προστίμου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται με ευθύνη του παραβάτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Η Έκθεση του ΚΕΠΠΕ
Στην από 13-06-2018 έκθεση αυτοψίας ΚΕΠΠΕ μετά την σχετική επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώνει ότι: α) Από αντλιοστάσιο του αποχετευτικού δικτύου Πλάνου, το οποίο έχει κατασκευαστεί στην Βόρεια όχθη του ρέματος υπήρχε έντονη ροή λυμάτων χαρακτηριστικής οσμής. β) Στο αντλιοστάσιο αυτό καταλήγουν αποκλειστικά λύματα αστικού τύπου κυρίως από τουριστικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής και στην συνέχεια προωθούνται μέσω αγωγών με κατεύθυνση κεντρικό αντλιοστάσιο Πλάνου και στη συνέχεια στο βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ Ζακύνθου στην περιοχή αεροδρομίου. γ) Η ποσότητα λυμάτων που έρεε δια μέσου των κλειστών φρεατίων του αντλιοστασίου ήταν συνεχής και μεγάλη, σχηματίζοντας και μικρό ρυάκι στο πρανές του ρέματος δίπλα από το αντλιοστάσιο. δ) Τα λύματα αυτά έρρεαν κατά μήκος της κοίτης του ρέματος «Μπούκα» και κατέληγαν στην θαλάσσια περιοχή, με αποτέλεσμα την ρύπανση του περιβάλλοντος της περιοχής και την μόλυνσή των νερών της ακτής κολύμβησης. ε) Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στο ρυάκι, ώστε να προσδιοριστούν οι φυσικοχημικοί και βιολογικοί παράμετροι των παραπάνω λυμάτων ενώ παράλληλα ελήφθησαν δείγματα και από την θαλάσσια περιοχή για μικροβιολογική- εργαστηριακή ανάλυση. στ) Επιπλέον στην παραλία υπήρχαν αρκετοί τουρίστες και μερικοί εκ των οποίων κολυμπούσαν στην εγγύς θαλάσσια περιοχή. η) Η θάλασσα στην περιοχή εκβολής των λυμάτων είχε ελαφρά πιο σκούρο χρώμα στο σημείο εκβολής των λυμάτων και όπως αναφέρεται και ανωτέρω ελήφθησαν δείγματα από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Αξιολόγηση της Αυτοψίας
Σύμφωνα με το ΚΕΠΠΕ κατά την αξιολόγηση της αυτοψίας διαπιστώθηκε πως το αποχετευτικό δίκτυο του Πλάνου έχει κατασκευαστεί πριν από περίπου 15 χρόνια με ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένη προς τούτο μελέτη και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην συνέχεια το δίκτυο συνδέθηκε με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, η οποία εισπράττει τέλη σύνδεσης και χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις σύνδεσης απαραίτητες για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί διαρροές και από άλλα αντλιοστάσια του συγκεκριμένου αποχετευτικού δικτύου ενώ η σύνδεσή του δεν προβλέπεται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής. Παρόλα αυτά η ΔΕΥΑΖ, όπως έγινε ευρύτερα γνωστό κατά την σύσκεψη στο επιμελητήριο Ζακύνθου στις 5 Ιουνίου 2018, έχει συνδέσει το τελευταίο διάστημα με το αποχετευτικό δίκτυο του Πλάνου νέες τουριστικές μονάδες υψηλής δυναμικότητας (μάλιστα όπως δηλώθηκε στη σύσκεψη αυτή παρά την αρνητική εισήγηση των τεχνικών της υπηρεσιών) υπερφορτώνοντας ένα ήδη επιβαρυμένο αποχετευτικό δίκτυο και Ε.Ε.Λ.- βιολογικό καθαρισμό. Αυτός θεωρείται από το κλιμάκιο ότι είναι και ο λόγος για τον οποίον συμβαίνουν διαρροές τέτοιας έκτασης και επειδή όπως αναφέρεται και ανωτέρω έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν ανάλογες διαρροές λυμάτων θα πρέπει να ληφθούν δραστικά και άμεσα μέτρα μείωσης των εισερχόμενων ποσοτήτων λυμάτων στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Επειδή το ανωτέρω συμβάν θεωρείται από το κλιμάκιο ελέγχου ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι άπτεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, λόγω του ότι η ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή είναι ακτή κολύμβησης με πλήθος κόσμου και επειδή εκτιμάται λόγω των αιτιών που αναφέρθηκαν προηγουμένως ότι είναι πιθανόν τέτοια φαινόμενα να επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον, ενδεχομένως και με μεγαλύτερη ένταση, με κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον της περιοχής, εκτός των διοικητικών κυρώσεων που θα επιβληθούν κρίνεται επιβεβλημένο να ασκηθούν και ποινικές κυρώσεις, πράγμα που προβλέπεται. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει και έχοντας υπόψη την από 14/06/2018 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στην ΕΕΛ – Βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, σύμφωνα με την οποία η ΕΕΛ λειτουργεί με μέση ημερήσια παροχή θέρους πάνω από το όριο των 10.000 κ.μ., επιβάλλεται να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: α) Άμεση μείωση των εισερχομένων λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής Πλάνου με την λειτουργία των μονάδων βιολογικών καθαρισμών των ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αυτό. β) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές λυμάτων από τα αντλιοστάσια της περιοχής και να προκαλείται ρύπανση – μόλυνση του Περιβάλλοντος και να επηρεάζεται η ποιότητα νερών κολύμβησης της θαλάσσιας περιοχής και η υγεία των λουομένων. γ) Να προγραμματιστούν άμεσα τα απαραίτητα τεχνικά έργα για την κατάλληλη βελτίωση, βάσει εγκεκριμένων μελετών και των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, του αποχετευτικού δικτύου Πλάνου και την επέκταση της ΕΕΛ, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να δεχθεί και τα λύματα της περιοχής αυτής. δ) Να μην συνδεθούν στο δίκτυο της περιοχής νέες ξενοδοχειακές μονάδες και να αρθούν τυχόν βεβαιώσεις σύνδεσης με αυτό που έχουν χορηγηθεί σε νέες μονάδες που πρόκειται να κατασκευαστούν.