Πληρωμές για τη συνδεδεμένη ενίσχυση κορινθιακής σταφίδας

Εντός του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συνδεδεμένη ενίσχυση για την κορινθιακή σταφίδα. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 63.641.657€, πιστώνοντας τους λογαριασμούς δικαιούχων, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε επτά προϊόντα καθώς και καθυστερούμενα ποσά ενιαίας και πράσινης ενίσχυσης.
Η προθεσμία που είχε στη διάθεση του ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός για να στείλει στον Οργανισμό όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την παράδοση του προϊόντος εξέπνευσε στις 28 Φλεβάρη, ενώ ειδικά φέτος λαμβάνεται υπόψη και η ζημιά που έχει υποστεί το προϊόν και έχει ήδη εκτιμηθεί από τον ΕΛΓΑ. Οι ζημιές και η απόδοση ανά στρέμμα καθορίστηκε ανά παραγωγό ενω σε ότι αφορά στην Ομάδα Σταφιδοπαραγωγών, οι ποσότητες που κατέθεσαν επαρκούν για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Η ζημιά που έχει προκληθεί είναι καίριας σημασίας τόσο για την τοπική οικονομία και παραγωγή, όσο και για τον ίδιο τον αγρότη, αφού πρόκειται για μια συγκυρία που έρχεται χρονικά όταν έχει δαπανήσει εκτός από κόπο και πολλά χρήματα για τις καλλιέργειές του. Η περασμένη διετία που συνοδεύτηκε από πολύ χαμηλές αποδόσεις και προβλήματα στην καλλιέργεια, είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν από την τοπική αγορά χιλιάδες ευρώ.