“Σκόπελος” η εύρεση ιατρών για τη λειτουργία της ΜΑΦ

Σε “κόκκινο συναγερμό” εξακολουθεί να βρίσκεται το Νοσοκομείο Ζακύνθου προκειμένου να έχουν διευθετηθεί όλα όσα επισημαίνονται στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο ζητείται η επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών για το κλείσιμο των ανοικτών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν κυρίως ως προς τις κλίνες της ΜΕΘ Ζακύνθου μέχρι 31 Μαρτίου 2019. Τότε εκπνέει η παράταση που πήρε το νοσοκομείο πριν μερικά χρόνια ως ημιτελές έργο και θα πρέπει να αποδείξει πως είναι σε πλήρη λειτουργία στην πιστοποίηση που θα γίνει από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του Υπουργείου Υγείας.
Ωστόσο, ενω συνεχίζονται κανονικά οι τεχνικοί έλεγχοι, ο μεγάλος “σκόπελος” είναι το ανθρώπινο δυναμικό καθόσον βρέθηκαν νοσηλευτές, όχι, όμως και ιατροί που είναι μόλις δυο.
Υπενθυμίζεται πως η Διοίκηση του Νοσοκομείου, προχώρησε σε μια σειρά ομόφωνες αποφάσεις προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έναρξης λειτουργίας ΜΑΦ με ανακατανομή του νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης να αποσταλεί αίτημα στην 6η ΥΠΕ για την πρόσληψη του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού, και για την κάλυψη αναγκών σε υλικά. Ακόμη, να επισπευτούν οι προκηρύξεις θέσεων ιατρών της ΜΑΦ και να ληφθεί υπόψη ότι για την πλήρη λειτουργία θα πρέπει να γίνουν ενέργειες να προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες θέσεις.
Περαιτέρω υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι έρχονται άμεσα, δύο ΤΕ Νοσηλεύτριες. “Έως την κάλυψη των 10 Θέσεων επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού, ο Δ/ντής της Νοσηλευτικής υπηρεσίας μας διαβεβαίωσε ότι με ανακατανομή του προσωπικού, 5 άτομα θα μπορούν να απασχοληθούν στη ΜΑΦ. Επίσης θα υπάρξει η προκήρυξη 1 θέσης ιατρού για την ΜΑΦ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄”.
Ωστόσο στη συνεδρίαση υπήρξε ο προβληματισμός ότι “το χρονικό διάστημα είναι λίγο και χρειάζεται κατάλληλος σχεδιασμός. Α) να καταγραφούν άμεσα οι τεχνικές δυνατότητες των μηχανημάτων που έως τώρα δεν έχουν λειτουργήσει, Β) κοστολόγιο των απαραίτητων φαρμάκων και των υλικών, Γ) αυτά να καταγραφούν ως αύξηση των πιστώσεων, Δ) να αναλάβουν οι ανώτερες υπηρεσίες το δικό τους κομμάτι ευθύνης, όπως π.χ. εάν δεν έρθει προσωπικό να μετακινήσει η 6η ΥΠΕ με απόφασή της το κατάλληλο προσωπικό. Στην συνάντηση στην 6η ΥΠΕ, όσον αφορά τις πιστώσεις μας είπαν να γίνουν ενέργειες με τις δικές μας πιστώσεις και όσον αφορά το προσωπικό ήταν διατεθειμένοι να στείλουν προσωπικό μόνο για τις πρώτες μέρες λειτουργίας της ΜΑΦ για να συντονίσουν”.