Κέντρο Γυναικών || Street action για τις ανισότητες των φύλλων

Ενημερωτική δράση – street action με σκοπό να αναδείξει την αρχική πολιτική σημασία της εν λόγω ημέρας πραγματοποίησε το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ζακύνθου στην πλατεία Σολωμού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας μεταξύ άλλων ήταν η επισήμανση των μέχρι τώρα κατακτήσεων στον αγώνα άμβλυνσης των έμφυλων ανισοτήτων σε πολιτικό, οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Τέλος, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πολίτες ενημερώθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Ζακύνθου τόσο για τις παρεχόμενες δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής, εργασιακής και νομικής συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες-θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (άνεργες, μονογονείς, ΑμεΑ, μετανάστριες, πρόσφυγες κ.α.) όσο και για τις δράσεις που πραγματοποιεί για την ενημέρωση-πρόληψη κι ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων. Στα πλαίσια της παραπάνω ενημέρωσης του κοινού, πέραν της συζήτησης με τα στελέχη του ΣΚΓ έγινε και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού τόσο για την πολιτική σημασία της ημέρας όσο και για τις υπηρεσίες του Κέντρου.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.