Στ. Κοντονης || Ελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης των αγροτών

Ελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων τους αφορούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και για τις οποίες ενημερώνει τους αγρότες της Ζακύνθου ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός Σταύρος Κοντονής.
Συγκεκριμένα, για το σύνολο των αγροτών θεσπίστηκε το ακατάσχετο για τις αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές μέχρι και τις 7.500 ευρώ.
“Τα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών συνεχίζονται αδιαλείπτως, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, παρέχοντας τους τα μέσα για να αναβαθμίσουν τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας” δήλωσε ο κ. Κοντονής.
Υπενθυμίζεται πως πριν μερικούς μήνες, δεκτή έγινε και υπερψηφίστηκε η τροπολογία που κατέθεσε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ζακύνθου σχετικά με την προστασία των κοινοτικών ενισχύσεων από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η τροπολογία προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς οποιονδήποτε οργανισμό του δημοσίου και ασφαλιστικό φορέα, μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
Επίσης, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμένους αγρότες, δηλαδή η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων. Εξαιρούνται από το φορολογικό έτος 2018 και μετά από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους αγρότες θα εξαιρεθούν του τέλους (το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής) όσοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Για τις ανενεργές επιχειρήσεις η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες και ανενεργές επιχειρήσεις να διατηρούν τα βιβλία τους ακόμη και αν έχουν μηδενικά έσοδα και έξοδα απαλλασσόμενοι ουσιαστικά από την «ποινή» της πληρωμής του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος.

φωτο: The-TOC