Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου || Προσλήψεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών

Την έγκριση πρόσληψης δέκα ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ μήνες από την κήρυξη της Π.Ε. Ζακύνθου σε κατάσταση ανάγκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από τον σεισμό της 26ηςΟκτωβρίου 2018, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο ιονίων Νήσων.
Συγκεκριμένα, και μετά την εισήγηση που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Νιοτόπουλος πρόκειται να προσληφθούν δύο ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας, ένας ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, δύο ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ένας ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στο λίθο), ένας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής, ένας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής και δυο ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής.
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω της επιτακτικής ανάγκης διενέργειας ελέγχων, παρακολούθησης, καταγραφής, επίβλεψης και υποστήριξης των επακόλουθων του σεισμού διαδικασιών και συγκεκριμένα όπως εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου “μετά το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες: α) ελέγχου και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών και υγειονομικών συνθηκών β) ελέγχου της κατάστασης των υποδομών και εγκαταστάσεων δημόσιας χρήσης της Π.Ε. Ζακύνθου, με έμφαση σε υποδομές δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στο οδικό δίκτυο, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων επισκευής – συντήρησης, γ) ελέγχου των ζημιών που προκλήθηκαν σε μνημεία της Ζακύνθου, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων επισκευής – συντήρησης, δ) διοικητικής υποστήριξης όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, ε) συγκέντρωσης – επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των αιτήσεων αποζημίωσης των πληγεισών επιχειρήσεων”.
Σημειώνεται πως ήδη η Π.Ε. Ζακύνθου-Π.Ι.Ν. έχει λάβει έκτακτη χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση για μελέτες και εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων της, για αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Κόκκινος Βράχος, αλλά και για την αποκατάσταση του μνημείου του Καστρομονάστηρου των Στροφάδων. Η δαπάνη μισθοδοσίας του αναφερόμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2019.