Αναβλήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά Δήμου και ΦοΔΣΑ για το ΧΥΤΑ

Για τις 10 Απριλίου ανανέωσαν το ραντεβού τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής του Καλαμακίου με το Δήμο Ζακύνθου και το ΦοΣΔΑ, μετά την αναβολή της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν με αίτημα την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ στο Σκοπό. Η ολιγοήμερη αναβολή ζητήθηκε εκ μέρους των αιτούντων και έγινε δεκτή λόγω της απουσίας του δικηγόρου τους Π. Κεφαλληνού εκτός Ζακύνθου.
Σε ένα μακροσκελέστατο κείμενο αφού παρουσιάζουν με κάθε λεπτομέρεια τις ενέργειες που έχουν γίνει, τις παραλείψεις που καταγράφονται για την αποκατάσταση της περιοχής και τις κινήσεις των ιδίων προκειμένου να προστατευόσουν τις περιουσίες τους και το περιβάλλον, ζητούν να γίνει δεκτή η αίτησή τους ως παραδεκτή, νόμω και ουσία βάσιμη για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της λόγους.
Επίσης, να υποχρεωθούν ΦΟΔΣΑ και Δήμος να αποκαταστήσουν και εξυγιάνουν προσωρινά το χώρο του ΧΥΤΑ στην ως άνω περιοχή, με την απομάκρυνση των “γυμνών – ξεσκέπαστων” απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί απευθείας επί του εδάφους, εκτός προστατευτικής μεμβράνης και εκτός κυττάρου ταφής και με την άντληση των στραγγιδίων από τις δεξαμενές και από τα σημεία εναπόθεσης των απορριμμάτων, με σκοπό να παύσει η ροή στραγγιδίων προς το ρέμα που οδηγεί στην παραλία του Βροντόνερου Καλαμακίου Ζακύνθου (κόλπος Λαγανά), καθώς και η δυσοσμία και μόλυνση του αέρα της περιοχής.
Σε διαφορετική περίπτωση, να υποχρεωθούν να λάβουν, προσωρινά, προστατευτικά μέτρα αποκατάστασης και εξυγίανσης του ΧΥΤΑ, με την ταφή των απορριμμάτων και την τοποθέτησή τους σε προστατευτική μεμβράνη και όχι απευθείας στο έδαφος και μέσω της άντλησης των υδάτων από τις δεξαμενές και τα σημεία εναπόθεσης των απορριμμάτων, ώστε να παύσει η ροή στραγγιδίων προς το ρέμα που οδηγεί στην παραλία του Βροντόνερου Καλαμακίου Ζακύνθου (κόλπος Λαγανά), καθώς επίσης και η δυσοσμία και μόλυνση του αέρα της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, να υποχρεωθούν να λάβουν, προσωρινά, κάθε μέτρο, που κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα είναι πρόσφορο για την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου, ώστε να παύσει η συνεχής και αυξανόμενη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να αποφευχθεί ο άμεσος και επικείμενος κίνδυνος, που ήδη έχει αρχίσει.
Τέλος, ζητούν να απειληθεί χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ υπέρ καθ’ ενός εκ των εναγώντων για κάθε ημέρα παραβίασης των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση ως ένα έτος κατά του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, για κάθε παραβίαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική τους δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.