Τοιχίο οδού Φιλικών || Παραδόθηκαν οι μελέτες και αναζητούνται οι πόροι

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου παραδόθηκαν πριν από λίγες ημέρες οι μελέτες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της κατολίσθησης που προκλήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο στην οδό Φιλικών και των αναγκαίων υποστηρικτικών έργων σε ένα σημείο από το οποίο διέρχονται πάρα πολλά οχήματα.
Ο φάκελλος των μελετών ελέγχεται από τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών και ακολούθως θα αποσταλλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ενω δεδομένη πρέπει να θεωρείται η έγκριση ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο,απαραίτητη προυπόθεση αποτελεί η εξευρεση πόρων για την έναρξη των εργασιών.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η “γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντη πρανούς της οδού Φιλικών” ανατέθηκε στο γραφείο των κ.κ. Καραμπατάκη – Ταγρέ με κόστος 43.028€ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και όχι με δημοσίευση διαγωνισμού, καθώς οι παρεμβάσεις είναι επείγουσες και γίνονται μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για αυτές τις περιπτώσεις. Όπως αναφέρει η απόφαση για την ανάθεση της μελέτης, επί της Οδού Φιλικών και πριν την διασταύρωση με την οδό Αγίου Γεωργίου, στη περιοχή Μπόχαλη Ζακύνθου, εκδηλώθηκε στις 17/01/2018 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κατολισθητικό γεγονός σε τοιχίο αντιστήριξης της οδού, η οποία αποτελεί τμήμα της 11ης επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Αλυκών.
Πέραν του ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα όπως έγινε γνωστό από τον Αντιπεριφερειάρχη κατά την κατάρτηση της μελέτης υπήρξε πλήρης σεβασμός στο αρχιτεκτονικό υποβαθρο. Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι τοίχου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο σημείο πάνω από 100 χρόνια.
Και τούτο αποδεικνύεται από την προ μηνών παρουσία στο νησί μας του μελετητή της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. που θα ασχοληθεί με την κατασκευή η οποία πρέπει να γίνει άμεσα γιατί πρόκειται για ένα σημείο που περνά συνέχεια από εκεί κόσμος και χρειάζεται ασφάλεια. Ωστόσο, υπήρχε η προφορική του διαβεβαίωση πως δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερων κατολισθήσεων στην περιοχή, τουλάχιστον προς το παρόν.
Η μελέτη περιλαμβάνει τα απαραίτητα έργα για την αντιστήριξη του πρανούς σε ανάντη τμήμα της οδού Φιλικών καθώς και τους συνοδευτικούς υδραυλικούς υπολογισμούς για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Συγκεκριμένα εκπονήθηκαν γεωτεχνική μελέτη, στατική μελέτη και υδραυλική μελέτη ενώ οι μελετητές θα πρέπει να συντάξουν και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Το υψηλό κόστος της μελέτης αιτιολογείται από μια σειρά από παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και απαιτούν δειγματοληψίες, μετρήσεις και δοκιμές.
Στην περιοχή έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση για την ασφάλεια των οδηγών, αφού πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο από το οποίο διέρχονται αρκετοί συμπολίτες μας, και ειδικά την τουριστική περίοδο ο αριθμός τους εκατονταπλασιάζεται.