Προσλήψεις 20 εποχιακών με διαδικασίες ΑΣΕΠ στην Καθαριότητα

Με είκοσι άτομα αναμένεται να ενισχυθεί ο τομέας της αποκομιδής των απορριμμάτων ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο όπου οι ανάγκες αυξάνονται μετά την απόφαση που έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ. Κάτι τέτοιο θα πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε πλήρης καταγραφή των αναγκών σε έκτακτο προσωπικό, έγκαιρο προγραμματισμό και δρομολόγηση διαδικασιών.
Ειδικότερα το θέμα της ενίσχυσης με έκτακτο προσωπικό ήταν ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων που απασχόλησαν το Φορέα προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων, ανάγκες οι οποίες αυξάνονται στην τουριστική περίοδο. Εκείνο, λοιπόν που αποφασίστηκε ήταν να ζητηθεί η έγκριση για πρόσληψη 20 ατόμων θα οποία θα υπογράψουν 8μηνες συμβάσεις και ο διαγωνισμός για την επιλογή τους θα είναι μέσω του ΑΣΕΠ.
Πρόκειται για προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού που γίνονται για τις ανάγκες της θερινής περιόδου δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει στείλει έγγραφο από τον Ιανουάριο μήνα για να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός.
Επιπρόσθετα ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να παραταθούν οι δίμηνες συμβάσεις των εργαζομένων που προσφέρουν υπηρεσίες στην καθαριότητα καθόσον ότι το νησί θα εξακολουθήσει να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ακόμη τρεις μήνες.