Αγγελία: H Fraport αναζητεί Ηλεκτρολόγο για το Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει για το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Ηλεκτρολόγους

(Κωδικός Θέσης: ΖΤΗΕΤ_0119)

Ρόλος Εργασίας

Ο Ηλεκτρολόγος παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο.

Απαιτούμενα Προσόντα

– Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
– Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
– Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
– Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
– Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
– Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
– Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας www.fraport-greece.com στο πεδίο:
Καριέρα/Διαθέσιμες Θέσεις/Ηλεκτρολόγος Αεροδρομίου Ζακύνθου, με κωδικό θέσης: ΖΤΗΕΤ_0119

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα