Στην Βαρκελώνη ο Περιφερειάρχης για τη συνεδρίαση της CPMR

Στην Ισπανία μετέβη, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR που πραγματοποιείται σήμερα στη Βαρκελώνη.
Μεταξύ των θεμάτων που πρόκειται να αναλυθούν στη συνεδρίαση είναι ζητήματα για την προστασία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος, εδαφικές συνεργασίες και μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ενώ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το παγκόσμιο σχέδιο δράσης της μεσογειακής επιτροπής για το 2019-2020.
Να σημειωθεί ότι η Διαμεσογειακή Επιτροπή είναι μία από τις έξι γεωγραφικές επιτροπές της CPMR. Δημιουργήθηκε το 1990 για να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα των Μεσογειακών Περιφερειών, και σήμερα συγκεντρώνει 40 Περιφέρειες από 9 διαφορετικές χώρες και από τις δύο ακτές της Μεσογείου (Αλβανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Μαρόκο, Τυνησία). Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων επανεξελέγη και στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, κατά τη διάρκεια της διήμερης Γενικής Συνέλευσή του οργάνου που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα όπου συναντήθηκαν εκπρόσωποι από 15 περιφέρειες της Μεσογείου, προκειμένου να συζητήσουν από κοινού, με στελέχη των ευρωπαϊκών οργάνων, κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της οικονομίας, της νεολαίας, της μετανάστευσης και του βιώσιμου τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην Πολιτική Συνοχής.
Η συγκεκριμένη Επιτροπή της CPMR είναι εξόχως σημαντική καθώς εκπροσωπεί και εκφράζει θέσεις και προωθεί πολιτικές ανάπτυξης των νησιών, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, οι οποίες πρέπει να αναγνωριστούν και αντιμετωπιστούν καλύτερα στη διαδικασία υιοθέτησης των ευρωπαϊκών πολιτικών.

φωτο: My-Lefkada