Σεμινάριο για τον τουρισμό || Επιμόρφωση στην υποδοχή και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης του Δήμου Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το 1ο εξειδικευμένο τμηματικό σεμινάριο για τον τουρισμό στο νησί μας με θέμα Front Office Essentials.
Το σεμινάριο απευθύνονταν αποκλειστικά σε εργαζόμενους πρώτης γραμμής, στον τομέα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης πελατών και βοήθησε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών υποδοχής, προκειμένου να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις διάφορες επαγγελματικές προκλήσεις στο χώρο της φιλοξενίας. Οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να αυξήσουν τόσο την προσωπική απόδοσή τους όσο και την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων.
Εκπαιδευτής ήταν ο κ. Ανέστης Αναστασίου και μεταξύ των ενοτήτων που ανέπτυξε ήταν οι βασικές αρχές επαγγελματικής επικοινωνίας, η δημιουργία 1ης εντύπωσης στο χώρο εργασίας, η σημασία της Ατομικής Υγιεινής και καθαριότητας και της επιλογής θετικής συμπεριφοράς, η διαχείριση και αντιμετώπιση παραπόνων, αντιρρήσεων, δύσκολων πελατών & καταστάσεων κ.α.

Τον Φεβρουάριο του 2019 θα συνεχίσει η διεξαγωγή του 2ου εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες με θέμα Housekeeping Management Zakynthos. Στόχος του Δήμου είναι η εγκαθίδρυση ενός Σχολείου Τουρισμού όπου σε ετήσια βάση, θα δημιουργούνται τμήματα με προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες του νησιού με σεμινάρια όλων των επιπέδων, τόσο τεχνικά όσο και διοικητικά. Το ΙΝ-ΣΕΤΕ δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός φορέας αλλά συνεργάζεται με αυτούς και οι θεματολογίες είναι ανεξάντλητες, απλώς το θέμα είναι να εντοπίσουμε αυτές τις κατάλληλες, να διαγνώσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε τόπου και να επικεντρωθούμε σε αυτές. Από εδώ και στο εξής, οι φορείς, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες του τουρισμού στο νησί θα πρέπει να αναζητήσουν από κοινού και θα αναδείξουν τις ανάγκες αυτές. Τα σεμινάρια έχουν σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε στελέχη επιχειρήσεων με τον πιο οικονομικό τρόπο.