Νέα δράση ΕΣΠΑ με επιδότηση έως 150.000€

Γράφει η Ανδριάνα Μαρίνου – Ξύδη
Οικονομολόγος

Κρατικές ενισχύσεις ύψους 60 εκ. ευρώ αναμένεται να μοιράσει το νέο πρόγραμμα δράσης με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» ΕΠΑΝΕΚ, το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί από τα μέσα του προηγούμενου μήνα. Συγκεκριμένα, για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων έχει εγκριθεί προϋπολογισμός ύψους 8. 400.000€, ο οποίος θα κατανεμηθεί ισόποσα στους τρεις παραπάνω επιχειρηματικούς κλάδους.
Η Δράση αναφέρεται σε υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης- Κοινωνικής Μέριμνας έχοντας κλείσει 3 τουλάχιστον πλήρης διαχειριστικές χρήσεις και απασχολούσαν μέχρι το τέλος του 2018 από 1έως 5 εργαζομένους (1έως 5ΕΜΕ) με τη μορφή της πλήρους ή μερικής απασχόλησης ανάλογα με το κλάδο δραστηριοποίησης τους.
Περίπτερα, παντοπωλεία, mini-market, καταστήματα με είδη δώρων-ρουχισμού, τουριστικά, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, αλλά και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ωδεία, σχολές αθλημάτων, πολεμικών τεχνών, θαλάσσιων σπορ, ιππασίας και χορού καθώς και βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι κάποιοι από τους 1.600 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως και 150.000€ με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 50%, ενώ ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του Σχεδίου.
Οι επιδοτούμενες δαπάνες μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου όταν αφορούν παρεμβάσεις στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς επίσης και για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον καλύπτονται δαπάνες για την αγορά μεταφορικών μέσων, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού, ψηφιακή προβολή, πιστοποίηση υπηρεσιών, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων καθώς και την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης καθώς επίσης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει στις 19 Απριλίου 2019. Η αίτηση υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

φωτο: The-TOC