750.000€ για αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο Βασιλικής

750.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο Βασιλικής και το 5 ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας από το σεισμό τις 17 Νοεμβρίου 2015. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών σε δυο σχολεία, τα οποία είχαν πληγεί από το σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015 ενέκρινε σήμερα ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Τα σχολεία στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις είναι το Γυμνάσιο Βασιλικής και το 5 ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται επίσης η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των διδακτηρίων.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 750.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις ΠΔΕ -ΣΑΕΠ με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουν