Προγραμματική σύμβαση διαχείρισης λυμάτων Ιθάκης

Την προγραμματική σύμβαση για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων της Ιθάκης, προϋπολογισμού 375.000 ευρώ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος και ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας.
Η προγραμματική σύμβαση υπεγράφη στο περιθώριο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά, στην οποία συμμετείχε ως συνδιοργανωτής η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Βάσει της προγραμματικής σύμβασης, φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ιθάκης και στο πλαίσιο αυτής θα εκπονηθούν και παραδοθούν: Προκαταρκτική μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οριστική κατασκευαστική μελέτη για τα δίκτυα αποχέτευσης
προμελέτη για την ΕΕΛ και σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης.

φωτο: inkefalonia