Αλλαγές επιφέρει το νέο πλαίσιο για το θεματικό τουρισμό

Αρκετές είναι οι αλλαγές που επιφέρει η πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για τον θεματικό τουρισμό στους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων ορίζεται η οικεία κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, ενώ μέχρι σήμερα αρμόδιο ήταν το ΞΕΕ.
Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση.
Τις δυο αυτές αλλαγές ζητούσε επί τρία και πλέον χρόνια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι καταλυματίες με το αυξημένο κόστος των διαδικασιών του ΞΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας έγιναν σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Τουρισμού, όπου πραγματοποιήθηκε και συνάντηση, ενώ ακολούθησαν επιστολές και προτάσεις στις δημόσιες διαβουλεύσεις του νομοσχεδίου, με τελικό υπόμνημα προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου.
Εκτός όμως από αυτές τις δυο αυτές αλλαγές, το νομοσχέδιο προβλέπει και πρόστιμα για τους επιχειρηματίες, με τα οποία διαφωνεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, διαφωνία που έχει διατυπώσει Υπόμνημα που έστειλε στα τέλη Νοεμβρίου προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το οποίο ανέφερε: “Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να μεριμνήσουν οι επιχειρηματίες για τις ενημερώσεις μεταξύ των αρχείων των υπηρεσιών. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί κάλλιστα να κάνει αυτές τις απαραίτητες ενέργειες άμεσα, ανέξοδα και χωρίς λάθη ή παραλείψεις και χωρίς την επιβολή προστίμων. Η διάταξη μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μόνο και μόνο, για να επιβάλλονται πρόστιμα στους επιχειρηματίες”.
Αναφορικά με τα πρόστιμα αναφέρεται πως “Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώρηση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης εντός μηνός από την χορήγησή του στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ”, ενώ σε άλλο σημείο ότι “η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Προβλέπεται τέλος η επιβολή προστίμου ύψους χιλίων ευρώ σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων”.
Το νομοσχέδιο αναφέρει επίσης πως “Σε τουριστικό κατάλυμα που διαφημίζει ότι ανήκει σε διαφορετική μορφή καταλύματος ή διαφορετική κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από την αναγραφόμενη στο πιστοποιητικό κατάταξης που τους έχει χορηγηθεί ή στο Ε.Σ.Λ. ή στην αίτηση γνωστοποίησης έναρξης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ”.

φωτο: olgarooms.gr