Εγκρίθηκε η Σύμβαση για το δίκτυο υδροπλάνων στη Ζάκυνθο

Στη έγκριση της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου της Ζακύνθου προχώρησε χθες το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Παρόλο που η συγκεκριμένη Σύμβαση είχε λάβει την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου, έπρεπε να υποβληθεί εκ νέου καθώς η απόφαση που είχε αποσταλεί άλλαξε ως προς έναν από τους όρους που συμπεριέλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σύμφωνα με αυτόν η προθεσμία για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου και συνολικά για τα όσα προβλέπει η σύμβαση, δε μπορεί να υπερβεί τον ένα χρόνο από την υπογραφή της. Αυτό που απομένει είναι να μπουν υπογραφές των δυο συμβαλλόμενων ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία.

Αλλαγές και τροποποιήσεις
Μια ακόμη τροποποίηση που έπρεπε να γίνει στην αρχική απόφαση αφορούσε τους εκπροσώπους του Λιμενικού Ταμείου στην Επιτροπή Παρακολούθησης που είχε οριστεί για την υλοποίηση της σύμβασης, καθώς είχαν αλλάξει κάποια από τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής Επιτροπής ενώ είχε αντικατασταθεί και ο Λιμενάρχης. Αυτό σημαίνει πως ξεπεράστηκαν τα πολύ σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια που προέκυπταν σε κάθε βήμα των διαδικασιών αδειοδότησης και επομένως, αναμένεται να προχωρήσει επιτέλους η διαδικασία, που ήδη έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Αυτό δεν αφορά μόνο στο υδατοδρόμιο της Ζακύνθου αλλά για όλα τα υδατοδρόμια των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πριν τρια χρόνια
Ως γνωστό από το 2015 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ σχετικά πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση με το Λιμενικο Ταμείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κύριος του έργου θα είναι το Λιμενικό Ταμείο αλλά φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια που θα προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού για τον ορισμό αναδόχου, όπως συνέβη και στα υπόλοιπα Επτάνησα.
Η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την εκπόνηση του φακέλου και την σύνταξη για την υποβολή του Τεχνικού Φακέλου του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, την υποβολή του τεχνικού φακέλου, τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, την παρακολούθηση της χρηματοδότησης, την παραλαβή του έργου και την υποβολή του στο Λιμενικό Ταμείο. Στο πλαίσιο των έργων της β’ φάσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό προσθαλάσσωσης – αποθαλάσσωσης υδροπλάνων. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, αλλά και συνολικά, καθώς θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν.

Στόχος η νέα σεζόν
Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί μετά και την έγκριση του master plan είναι η σημαντικότητα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού αν αναλογιστεί κανείς πως η Ζάκυνθος είναι από τα ελάχιστα ελληνικά νησιά των οποίων το λιμάνι δεν έχει υποστεί την παραμικρή βελτίωση ή εκσυγχρονισμό από τη δεκαετία του ‘50. Επομένως θα πρέπει να εκλείψει ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ στο χώρο των υποδομών η Ζάκυνθος μετά την απουσία μαρίνας για τουριστικά σκάφη και προβλήτας για κρουαζιερόπλοια. Για το επικείμενο δίκτυο των υδατοδρομίων στο Ιόνιο, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ανέλυσε τα οφέλη που πρόκειται να αποκομίσει το Ιόνιο, ενώ εξήγησε και τις προσπάθειες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, να ξεπεράσει τα “γρανάζια” της γραφειοκρατίας. Ο κ. Γαλιατσάτος εξέφρασε την ελπίδα πως το 2019 θα έχουμε έτοιμο το πρώτο δίκτυο υδροπλάνων στο Ιόνιο που θα μπορεί να συνδέει τα νησιά μας μεταξύ τους.