Ερχεται να λύσει χρόνια ζητήματα το νέο πλαίσιο θεματικού τουρισμού

Υπερψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά στο θεματικό τουρισμό. Έτσι, εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική νομοθεσία ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στον θεματικό τουρισμό.
Το νέο καινοτόμο πλαίσιο έτυχε της αποδοχής από το σύνολο του κλάδου, καθώς καλύπτει πάγια αιτήματα, σύγχρονες ανάγκες του, και ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας στην απαιτητική, διαρκώς εξελισσόμενη, παγκόσμια τουριστική αγορά.
Ανοίγει νέους ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εθνικής τουριστικής πολιτικής για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, αναδεικνύοντας τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, που προσφέρει η Ελλάδα και αποτελούν κυρίαρχη τάση του παγκόσμιου τουρισμού.
Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις που εισάγει, πετυχαίνει την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Στο πρώτο μέρος για το θεματικό τουρισμό ορίζονται όλες οι ειδικές μορφές, δημιουργούνται νέα πεδία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα θεματικά τουριστικά προϊόντα, θεσπίζονται προδιαγραφές πιστοποίησης και κανόνες ασφαλείας, εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, εισήχθησαν ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού, και με στόχο τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς με τις οποίες απλοποιούνται οι διαδικασίες, εξαλείφονται παρωχημένες ρυθμίσεις στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των ξενοδοχείων, αντιμετωπίζονται νομοθετικά και διοικητικά κενά, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού

φωτο: altertourism