Δάνεια Δήμου || Έκτακτος έλεγχος για την πορεία των χρημάτων που εκταμιεύτηκαν

Τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου προκειμένου να διερευνηθεί το που ακριβώς πήγαν τα χρήματα που εκταμιεύτηκαν από το δάνειο ύψους 5.500.000€ που καταρτίστηκε το 2006 μεταξύ του δήμου Ζακύνθου και της πρώην Εμπορικής Τράπεζας (με καθολική της διάδοχο σήμερα την Alpha Bank) και ακολούθως να γίνει καταλογισμός πράξεων, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση.
Την ανωτέρω διαδικασία θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ επιπλέον, θα υποβληθεί προς έλεγχο ο φάκελος του δανείου και η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου εκτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου ο οποίος ανέγνωσε τμήμα της γνωμοδότησης που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Νίκος Πέττας. Όπως ανέφερε ο κ. Κολοκοτσάς “αυτή είναι η πρόταση που γίνεται στη νομική γνωμοδότηση ενώ επισημαίνεται πως δεν ενδείκνυται ή ίδια διαδικασία να γίνει από ιδιώτες ή άλλους οικονομικούς ελεγκτές. Στόχος μας είναι να δοθεί τέλος σε αυτή την ιστορία, να σταματήσει να αιμορραγεί ο δήμος και κάποια στιγμή μέσα από το καταλογισμό που θα γίνει να μάθουμε που πήγαν τα χρήματα”.
Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι κάθε διαδικασία θα ακολουθήσει τα όσα έχει αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τα Πορίσματα των Ορκωτών Λογιστών που θα αποσταλούν για κατασταλτικό έλεγχο.
Λαμβάνοντας το λόγο, ο επικεφαλής της παράταξης “Μαζί για τη Ζάκυνθο” Γιώργος Αρμένης, αφού χαρακτήρισε για μια ακόμη φορά σημαντική την απόφαση ακυρότητας της δανειακής σύμβασης ζήτησε “να διερευνηθεί πως θα επιστραφούν τα χρήματα που εκταμιεύτηκαν, πήγαν στο Δήμο και από εκεί στο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, ερωτηματικό παραμένει γιατί δεν διερευνάται ο αλληλόχρεος λογαριασμός ποσού 2.202.000€ και τι αφορούν αυτά τα χρήματα. Μετ΄ επιτάσεως πρέπει να χαρτογραφηθεί η πορεία των χρημάτων που εκταμιεύτηκαν, από ποιους έγινε και που πήγαν”.
Ενημερωτικά, η νομική γνωμοδότηση περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά και περιγραφή όλων των σημείων της διαδικασίας σύναψης της δανειακής σύμβασης και της εκταμίευσης των χρημάτων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που θα απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση, και που διευκρινίστηκε πριν ψηφιστεί από το Σώμα πως η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο το κομμάτι που αφορά μόνο τον διαχειριστικό έλεγχο.
Υπενθυμίζεται πως πριν μερικούς μήνες είχαμε την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών με την οποία αναγνωρίζεται η ακυρότητα της από 9 Ιουνίου 2006 σύμβασης δανείου με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Ζακύνθου να καταβάλει στην τράπεζα Alpha πλέον το ποσό των 5.500.000€ σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η καταβολή θα γίνει με το νόμιμο τόκο και ανέρχεται στο 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής αντί του νόμιμου τόκου από το 2008, με τον ισχύοντα τραπεζικό τόκο υπερημερίας και με ανατοκισμό ανά εξάμηνο. Με την ίδια απόφαση υποχρεώνεται η Τράπεζα να επιστρέψει στο Δήμο Ζακύνθου το ποσό των 917.210€, ως ποσά που καταβλήθηκαν στο πιστωτικό ίδρυμα με αιτία την άκυρη δανειακή σύμβαση.
Ουδέποτε Δήμος αποδέχθηκε την οφειλή του προς την Τράπεζα, που απορρέει από τη δανειακή σύμβαση, διότι εμπίπτει στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει προτού συναφθεί σύμβαση να ελεγχθεί η νομιμότητά της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αν κατά παράβαση των ανωτέρω συναφθεί, τότε είναι άκυρη και λογίζεται ως ουδέποτε συναφθείσα. Επιπλέον αυτής, απόλυτα άκυρη είναι και η εξαρτώμενη από τη δανειακή σύμβαση από 9-6-2006, σύμβαση εκχώρησης και ενεχυρίασης απαιτήσεων, καθώς τα επίδικα τέλη διαμονής παρεπιδημούντων.