Νέες καταγγελίες || Ανοιχτή “πληγή” παραμένουν τα στραγγίδια στο ΧΥΤΑ

Ανοιχτή εξακολουθεί να παραμένει η “πληγή” στο ΧΥΤΑ του Σκοπού καθώς ένα περίπου χρόνο μετά την έναρξη της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Λιβα, η αποκατάσταση του χώρου βρίσκεται στο απόλυτο μηδέν. Το γεγονός αυτό έρχεται να μας το υπενθυμίσει η νέα καταγγελία που έγινε από κατοίκους πριν από μερικές ημέρες στο ΚΕΠΕ και το Λιμεναρχείο και κάνει λόγο για εκροή στραγγιδίων στην παραλία του “Βροντόνερου”.
Αυτή οφείλεται στις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών και που σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες εάν επαναληφθούν τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα.
Η αποκατάσταση του χώρου στο Σκοπό βρίσκεται στο και πέντε για αυτό κάτοικοι και επιχειρηματίες κάνουν για άλλη μια φορά λόγο για εγκληματική αδιαφορία της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ. Μάλιστα ετοιμάζουν ποινικές διώξεις και ασφαλιστικά μέτρα κατά παντός απευθύνουν καθόσον δεν έχουν τηρηθεί οι αυστηρές συστάσεις που κάνει προς το ΦΟΔΣΑ το ΚΕΠΕ προκειμένου να προβεί στις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση που προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τη ροή στραγγιδίων, οι κάτοικοι δεν διαπιστώνουν πρόοδο. Πέραν από την άμεση άντληση των στραγγιδίων από τις δεξαμενές συγκέντρωσης με βυτιοφόρο όχημα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου και τη μεταφορά τους, ζητούν την με κάθε τρόπο άμεση συλλογή των στραγγιδίων από το κύτταρο ταφής, ώστε να μην καταλήγουν και ρυπαίνουν το κατάντη ρέμα και την θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λαγανά αλλά και την αποκατάσταση του χώρου από τα σκουπίδια.

Τα ευρήματα
Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται πρόβλημα αφου και κατά την τελευταία επιθεώρηση στο χώρο του ΧΥΤΑ οι διενεργούντες την αυτοψία κατόπιν εγγράφου Εισαγγελικής Παραγγελίας, διαπίστωσαν:
1.Ο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ήταν εκτός λειτουργίας.
2.Σε διάφορα σημεία του ΧΥΤΑ υπάρχουν διάσπαρτοι όγκοι απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός κυττάρων ταφής.
3.Παρά τον κορεσμό του ΧΥΤΑ και τη διακοπή λειτουργίας του, συνεχίζεται να
παρατηρείται φράξιμο σε πολλά σημεία της τσιμεντένιας περιμετρικής
αποστραγγιστικής τάφρου.
4.Τα στραγγίδια έρρεαν σε διάφορα σημεία του ΧΥΤΑ, με συνεχή ροή.
5.Στην τσιμεντένια περιμετρική αποστραγγιστική τάφρο ήταν εμφανής η ροή
στραγγιδίων προς το κατάντη ευρισκόμενο ρέμα.
6.Η ειδική πλατφόρμα για την πλύση των τροχών των απορριμματοφόρων οχημάτων
στην είσοδο του ΧΥΤΑ, περιείχε ποσότητες στραγγιδίων.
7.Επισκεφτήκαμε τον χώρο της βιολογικής επεξεργασίας των στραγγιδίων, ο οποίος
βρίσκεται εκτός χρήσης – λειτουργίας.
8.Στη συνέχεια έγινε έλεγχος στην περιοχή των δεξαμενών συγκράτησης των
στραγγιδίων κατάντη του κυττάρου ταφής του ΧΥΤΑ. Οι δεξαμενές (ανοικτές) είχαν μερικώς αντληθεί αλλά εξακολουθούσε να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες στραγγιδίων ενώ διαπιστώθηκε ροή στραγγιδίων από το πρανές πάνω από τις δεξαμενές, τα οποία κατέληγαν στο κατάντη ρέμα ομβρίων υδάτων που εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή ‘’Βροντόνερο’’ κόλπου Λαγανά Ζακύνθου.
9.Μέρος των στραγγιδίων που έρρεαν από διάφορα σημεία του κύτταρου ταφής δεν συγκρατούντο από την τάφρο συγκράτησης νότια του κυττάρου αλλά κατέληγαν στο εκεί πρανές με αποτέλεσμα να καταλήγουν στο κατάντη ρέμα.

Κατ’ επανάληψη…
Δεν είναι η πρώτη φορά που διενεργείται έλεγχος είτε από το ΚΕΠΕ, είτε από ΕΘΠΖ στην εκβολή του ρέματος το οποίο κατέληγε στην θαλάσσια περιοχή Βροντόνερο του κόλπου Λαγανά και διαπιστώθηκε ότι το νερό του ρέματος εκεί είχε σκούρο χρώμα και ελαφρά δυσοσμία, στοιχεία που αποτελούν ένδειξη ρύπανσής του από στραγγίδια απορριμμάτων. Ακολουθώντας το Κλιμάκιο την πορεία του ρέματος και στο μέσο περίπου της διαδρομής διαπιστώθηκε η έντονη παρουσία στραγγιδίων και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος για ανάλυση. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος στην περιοχή των δεξαμενών συγκράτησης των στραγγιδίων κατάντη του κυττάρου ταφής του ΧΥΤΑ. Οι δεξαμενές (ανοικτές) ήταν γεμάτες και διαπιστώθηκε ροή στραγγιδίων από το πρανές πάνω από τις δεξαμενές, τα οποία κατέληγαν στο κατάντη ρέμα ομβρίων υδάτων που εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή “Βροντόνερο”. Μέρος των στραγγιδίων έρρεαν από διάφορα σημεία του κύτταρου ταφής, ενώ μεγάλη ροή υπήρχε στην τσιμεντένια τάφρο για τα όμβρια ύδατα στην νοτιοανατολική πλευρά του ΧΥΤΑ. Σε νέα αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία οι δεξαμενές συλλογής στραγγιδίων εξακολουθούσαν να είναι γεμάτες και να υφίσταται ροή στραγγιδίων στο κατάντη ρέμα.

Θα απαντήσουν
με μηνύσεις

Από την άλλη, η Επιτροπή Κατοίκων και Επιχειρηματιών Καλαμακίου ετοιμάζει δια του δικηγόρου της κ. Παναγιώτη Κεφαλληνού ποινικές διώξεις και ασφαλιστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου. Υπενθυμίζεται πως η προ μηνών απόφαση που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου και αφορούσε στα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει σε βάρος του Δήμου και του ΦΟΔΣΑ και με τα οποία ζητούσαν να σταματήσει η εναπόθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ στο Σκοπό ήταν υπέρ της Επιτροπής Κατοίκων και Επιχειρηματιών του Καλαμακίου.
Στην απόφασή του ο Δικαστής δεχόταν την αίτηση των προσφευγόντων και υποχρέωνε το ΦΟΔΣΑ να παραλείπει προσωρινά την εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ στην περιοχή “Βύθακας-Γρυπαρωτά” Βασιλικού και απειλεί σε βάρος καθ΄ ων νομικών προσώπων χρηματική ποινή 10.000€ και σε βάρος των καθ΄ ων φυσικών προσώπων ατομική κράτηση διάρκειας 6 μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης.
Σε ότι δε αφορούσε στο έργο της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ, ο οποίος έπαψε να λειτουργεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦοΣΔΑ στις 12 Δεκεμβρίου του 2017, αναμένονταν πρωτοβουλίες. Άλλωστε το διοικητικό συμβούλιο σε κατεπείγουσα συνεδρίαση είχε αποφασίσει την οριστική διακοπή διάθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης, των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος καθώς και στο δημοτικό συμβούλιο.