Νοσοκομείο Ζακύνθου || Παραιτήθηκαν όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου

Tην παραίτησή τους, επικαλούμενα λόγους προσωπικής και επιστημονικής αξιοπρέπειας και σε ένδειξη διαμαρτυρίας υπέβαλαν προς τη Διοικήτρια του Γενικού Νοοσκομείου Ζακύνθου όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Αφορμή για αυτή τους την απόφαση, όπως αναφέρουν, στάθηκε η εν γένει απαξίωση και ακύρωση του θεσμοθετημένου ρόλου του Επιστημονικού Συμβουλίου από πλευράς Διοικήσεως, της 6ης Υ.ΠΕ. κ.λ.π.
Ειδικότερα, στην επιστολή παραίτησης την οποία κοινοποιούν στον Υπουργό Υγείας, τον Εισαγγελέα Ζακύνθου, τον Διοικητή 6ης Υ.ΠΕ., τον Πανελλήνιο και Τοπικό Ιατρικό Σύλλογο, την ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, αναφέρουν πως “Πριν ένα χρόνο και συγκεκριμένα στις 28-12-2017 κατά την 21η Συνεδρίαση του, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ζακύνθου, γνωμοδότησε και εξέφρασε την δυσαρέσκεια και τους προβληματισμούς του για μια σειρά από λόγους, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό , που συνιστούσαν απαξίωση και ακύρωση του θεσμοθετημένου ρόλου του από πλευράς Διοικήσεως του Γ.Ν. Ζ, της 6ης Υ.ΠΕ. κ.λ.π. Το πρακτικό της ως άνω συνεδρίασης μεταξύ των άλλων αποδεκτών κοινοποιήθηκε και στον κ. Εισαγγελέα Ζακύνθου (Αρ.πρωτ. 97/17-01-2018) με αποτέλεσμα να ευρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση με αριθμό Β18/95”.

Φαινόμενα υποστελέχωσης
και υποχρηματοδότησης

Επίσης, μία σειρά από γεγονότα όπως η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος που φτάνει στα όρια του κλεισίματος Κλινικών. Και προσθέτουν: “Κατόπιν αυτού μία σειρά από γεγονότα προστέθηκαν, με ευθύνη της Διοίκησης, όπως η αποχώρηση κατόπιν παραιτήσεων τεσσάρων παιδιάτρων, δύο καρδιολόγων, ενός δερματολόγου και ενός χειρουργού που είχαν σαν αποτέλεσμα τα γνωστά προβλήματα της Παιδιατρικής Κλινικής, τη μη λειτουργία του Δερματολογικού Ιατρείου, τα προβλήματα με την κάλυψη των εφημεριών στην Καρδιολογική Κλινική και την μείωση των ιατρών που προορίζονται για την μελλοντική λειτουργία της Μ.Ε.Θ. , τα οποία σε συνδυασμό με την αδικαιολόγητα συνεχιζόμενη παράταση μετακίνησης της οφθαλμιάτρου σε νοσοκομείο των Αθηνών με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του Οφθαλμολογικού Ιατρείου, η μη επίλυση των γνωστών προβλημάτων του φαρμακείου και τέλος το γεγονός ότι πλέον του ενός έτους λειτουργούμε με δύο αναισθησιολόγους, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους ίδιους όσο και για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των ασθενών, έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γ.Ν. Ζακύνθου, την συνεχιζόμενη υποστελέχωση του και την καταπόνηση του εναπομείναντος προσωπικού, χωρίς να έχουμε κάποια σοβαρή προσπάθεια και απτή απόδειξη, για την επίλυση τους, από πλευράς ιθυνόντων”.

“Σκοπιμότητες υπονομεύουν
τη λειτουργία του Ιδρύματος”

Ειδική αναφορά κάνουν στην πειθαρχική δίωξη προς τον Συντονιστή Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής , Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και εκλεγμένο τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Π. Καψαμπέλη. “Αποκορύφωμα όλων αυτών αποτελεί η αδικαιολόγητη, καταχρηστική και πέραν πάσης λογικής πειθαρχική δίωξη και τιμωρία με αβάσιμα, ανακριβή και ψευδή στοιχεία στον Συντονιστή Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής , Πρόεδρο του Επιστημονικού μας Συμβουλίου και εκλεγμένο τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ. (ως εκπροσώπου των ιατρών του ιδρύματος) κ. Θεοδόση-Καψαμπέλη Παύλο, με ότι συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της Χειρουργικής Κλινικής και των ως άνω οργάνων του νοσοκομείου. Παράλληλα η αυθαίρετη κατοχή και εργαλειοποίηση γνωμοδοτήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου, από άτομα εκτός νοσοκομείου, τα οποία μάλιστα τις δημοσιοποιούν διαστρεβλώνοντας και παραποιώντας το σκοπό τους προκειμένου να μας συκοφαντήσουν και να εξυπηρετήσουν αλλότριους στόχους και πολιτικές σκοπιμότητες, υπονομεύουν την λειτουργία του”, καταλήγουν.
Την Επιστολή υπογράφουν οι κ.κ. Αθ. Μάρκου, Δ. Καλόφωνος, Γ. Παναγόπουλος, Ν. Ποταμίτης, Δ. Ακτύπης, Μ. Τσουκαλάς, Ι. Μπανάγος, Ευστ. Στυλιανέση, Χρ. Τόττας, Φ. Μαμέκα και Αντ. Λευτάκης.