Μουσειο Χελμη || Συνέδριο διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή του Μουσείου Χέλμη Φυσικής Ιστορίας στο διεθνές συνέδριο Echopolis International 2018, στις 26, 27, και 28 Νοέμβριου, που έγινε στην Αθήνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με 7 κεντρικές και 11 ειδικές Συνεδρίες, 15 κεντρικούς ομιλητές και 120 παρουσιάσεις από Καναδά Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμάνια, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία, Πολωνία, Τουρκιά, Ισπανία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμάνια, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Σλοβακία, Λίβανο, Νορβηγία, Βέλγιο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εσθονία, Φιλανδία, Λετονία και Παλαιστίνη. Το Μουσείο εκπροσώπησε το μέλος του συλλόγου Κωσταντίνος Στουπάθης ο οποίος έκανε και την εισήγηση με θέμα “Σχεδιασμός στρατηγικών ανάπτυξης κοινού” με αφορμή την περιοδική έκθεση, TERRA-MADRE, στο Μουσείο Χέλμης Φυσικής Ιστορίας.
Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής, στα πλαίσια των εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Στόχος ήταν να ανοίξει μια ευρεία δημόσια συζήτηση και να αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε μια σειρά ζητημάτων σχετικών με την διαχείριση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια των τριών πλήρων ημερών του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν από καταξιωμένους επιστήμονες προερχόμενους από πολλές χώρες, πάνω από 120 εισηγήσεις, διαρθρωμένες στις ακόλουθες εννιά θεματικές ενότητες:
•Η Φύση και η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως παράγοντες διαμόρφωσης Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.
•Συνδέοντας την Φύση με την πολιτιστική κληρονομιά
•Θαλάσσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και πολιτιστικές αξίες.
•Κλιματική αλλαγή, απειλές φυσικών καταστροφών και πολιτιστική κληρονομιά.
•Ο ήχος ως χαρακτηριστικό στοιχείο διαμόρφωσης πολιτιστικών τοπίων.
•Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία με ήχο και φως.
•Επαναδημιουργώντας τον δημόσιο χώρο με εργαλεία τη φύση και τον πολιτισμό.
•Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός, διοίκηση, διακυβέρνηση, διαφήμιση, χρηματοδότηση.
•Νέες τεχνολογίες στη χαρτογράφηση και απεικόνιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.