Το Γυμνάσιο Λευκίμμης ταξιδεύει στην Ευρώπη

Το Γυμνάσιο Λευκίμμης συμμετέχει για πρώτη φορά ως εταίρος σε σχέδιο «ΚΑ229»,Erasmus +με τίτλο: “PLAYFULMATHEMATICS”!! Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου ομάδα μαθητών και καθηγητών θα μετακινηθεί στο Satu Mare Ρουμανίας ,στο Vasto Ιταλίας, στο Myzskow Πολωνίας και στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στο χρονικό διάστημα 2018-2020. Στόχος της κινητικότητας είναι η παροχή ευκαιριών σε μαθητές και καθηγητές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών, αλλά και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων τα οποία ανταλλάσσουν μαθητές ,όπως και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου υποδοχής.

Φωτο: Sofokleousin