Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το νέο δρόμο “Αλυκές – Ξύγκια”

Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ο οποίος θα υπογράψει σύμβαση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την κατασκευή της Α΄ φάσης του έργου για το νέο δρόμο “Αλυκές – Ξύγκια” είχε ως αποτέλεσμα η δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες.
Ως γνωστό την κατάτμηση του και την διάθεση του ποσού των 700.000€ για την κατασκευή του αποφάσισε σχετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κάτι που αναμένεται να ξεμπλοκάρει τα όποια ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την εκτέλεσή του.
Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στα πρώτα 1000 μέτρα του δρόμου και συγκεκριμένα από τα Τηγάνια των Αλυκών μέχρι το δρόμο για Χαρτάτα, ενώ το δεύτερο έργο με τίτλο “δρόμος Αλυκές – Ξύγκια Φάση Β” που θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 1.300 μέτρα από τα Λάπερδα και το τμήμα που παρουσίασε προβλήματα κατολισθήσεων στον “Κωλοσύρτη”, η οποία θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο αλλά και κόστος
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου θα αναλάβουν την σύνταξη των νέων τεχνικών δελτίων για το έργο που ήδη έχει καθυστερήσει ως προς τα αρχικά του χρονοδιαγράμματα, ενώ κατά προτεραιότητα θα ξεκινήσουν οι δημοπρασίες για την Α΄ φάση του έργου, με σκοπό να είναι έτοιμη μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Κατά προτεραιότητα θα ξεκινήσουν οι δημοπρασίες για την Α΄ φάση του έργου, ενώ η Β΄ φάση θα ξεκινήσει αφού πρώτα παραληφθεί η νέα μελέτη από την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε η οποία έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την Περιφέρεια για να συνδράμει στην μελέτη του συγκεκριμένου έργου. Αυτή προβλέπει εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή, για αυτό η ολοκλήρωση της Β΄ φάσης θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο αλλά και κόστος και για αυτό στην ίδια συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβουλίου δεσμεύτηκε για τη δεύτερη φάση του έργου το ποσό του 1.284.689,67€. Στην ολοκληρωμένη μελέτη της εταιρείας Εγνατίας Α.Ε. θα συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή που αντιμετωπίζει οδικό πρόβλημα εδαφικής ανεπάρκειας.