Νέο πλαίσιο ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού

Εμβληματική νομοθετική πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες και λύνει προβλήματα, ενώ παράλληλα ενισχύει τον τουριστικό κλάδο και δημιουργεί ένα φιλικό επενδυτικό πλαίσιο, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τον θεματικό τουρισμό, η αρμόδια υπουργός Έλενα Κουντουρά.
Κατά τη συζήτησή του στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, τόνισε ότι εκσυγχρονίζεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ρυθμίζονται ειδικές μορφές τουρισμού όπως η τουριστική εκπαίδευση και ο ιαματικός τουρισμός και αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία.
Μίλησε ακόμα για δυναμική παρουσία της Ελλάδος στην παγκόσμια τουριστική αγορά, που είναι πλέον, όπως είπε, κορυφαίος τουριστικός προορισμός – και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Τουρισμού δεν εφησυχάζει, αλλά συνεχίζει τις προσπάθειες για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η μεγάλη τουριστική αύξηση.
Είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με όλους τους φορείς του ελληνικού τουρισμού, ώστε οι ρυθμίσεις να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους, με τη συμβολή και συνεργασία 14 συναρμόδιων υπουργείων για την κατάρτιση των αναγκαίων ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στήριξης της εγχώριας τουριστικής αγοράς.
Πυρήνας της υλοποιούμενης εθνικής τουριστικής πολιτικής για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, που αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο είναι η βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη τουριστική ανάπτυξη με πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία, και με σεβασμό στο πολιτιστικό απόθεμα και στο περιβάλλον.Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών, που αποτελούν κυρίαρχη παγκόσμια τάση και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συγκριτικής υπεροχής της Ελλάδας και των ανταγωνιστικών τουριστικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών προορισμών.
Στο πρώτο μέρος ορίζεται με σαφήνεια το πλαίσιο για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και στοχεύει στη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά ενός βασικού πλαισίου ανάπτυξης “ώριμων” τουριστικών προϊόντων και ειδικών μορφών τουρισμού.
Με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων, τον πλήρη εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς με την θεσμοθέτηση τους, επιδιώκεται η ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορισμών, η ισόρροπη κατανομή των τουριστών σε όλη τη χώρα και καθ΄ ολη τη διάρκεια του έτους, την παροχή στον επισκέπτη πιστοποιημένων υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών, η διασύνδεση δραστηριοτήτων του τουρισμού με τομείς της οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή και η μεταποίηση.
Με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, επιδιώκει σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων, τον πλήρη εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς μέσα από την επίλυση θεμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών γραφείων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού κ.α..

φωτο: Lawspot