ΕΟΤ Ιονίων Νήσων και έδρα η Κέρκυρα

Την αποκατάσταση του παράδοξου, που πριν από μερικούς μήνες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, και ήθελε τη σύσταση Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιονίων και Ηπείρου με έδρα τα Γιάννενα έρχεται να θεσμοθετήσει το Υπουργείο Τουρισμού με τροπολογία που φέρνει στη Βουλή. Με το νέο νομοσχέδιο για τον θεματικό Τουρισμό, ρυθμίζεται το πρόβλημα και όπως αναφέρεται η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων Νήσων διαιρείται σε δύο νέες Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα (υφίσταται και σήμερα) και την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.
Η αρχική απόφαση είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, που απέστειλε, αρχές Αυγούστου, επιστολή διαμαρτυρίας στην Υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΟΤ, εκφράζοντας την αντίθετη γνώμη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αφενός διότι υποβαθμίζεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αφετέρου είναι διαφορετικής υφής και στόχων η τουριστική πολιτική νησιώτικων και ηπειρωτικών περιοχών.
Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης επεξηγούσε τους λόγους για τους οποίους τα Υπουργεία πρέπει να οργανώνουν τις υπηρεσίες τους με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό οργάνωσης που είναι οι 13 Περιφέρειες, με γνώμονα και τις διαφορετικές ταχύτητες που κινούνται στο πλαίσιο της τουριστικής τους οικονομίας, ενώ επεσήμανε τους λόγους για τους οποίους η έδρα της νεοσύστατης Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. έπρεπε να συσταθεί στην Κέρκυρα.
Απαιτούσε από την κυβέρνηση να προβεί σε τροποποίηση – συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος, ώστε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού να διαιρέσει τη συγκεκριμένη Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού ή, στην περίπτωση που διατηρείτο η ενιαία Υπηρεσία Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, να απονεμόταν η έδρα στην Κέρκυρα.
Ομόφωνη ήταν και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα όταν τέθηκε προς συζήτηση, στις 25 Αυγούστου, όπου ζήτησε την ανάκληση του άρθρου 32 παρ.1,του Προεδρικού Διατάγματος 72Β/2018 για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Γιάννενα, η λειτουργία των κρατικών δομών να ακολουθεί το πλαίσιο της διάρθρωσης των 13 Αυτοδιοικητικών Περιφερειών της χώρας και η σύσταση Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού να πραγματοποιείται σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Μετά τις παραπάνω ενέργειες, η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, αποδεχόμενη το δίκαιο των ισχυρισμών του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, προχώρησε στη θετική νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε προ λίγων ημερών στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, θα λειτουργήσει αυτόνομα και θα έχει έδρα την Κέρκυρα.

φωτο: dimokratiki