Ενημέρωση για το open mall περιμένουν τα μέλη του Εμπορικού συλλόγου

Σε εκκρεμότητα παραμένει η διεξαγωγή της ενημερωτικής συνάντησης προς τα μέλη του Εμπορικού συλλόγου αναφορικά με το Open Mall, για το οποίο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου μετά από την απόφαση που εξέδωσε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης των Τομεακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε η πρόεδρός του Μαγδαληνή Μπουζιάνου “θα πρέπει να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στις προϋποθέσεις ένταξης για κάποιον που ενδιαφέρεται να πει στο πρόγραμμα. Κυρίως, όμως, τι είδους περιορισμοί θα ισχύουν για κάποιον και εάν υπάρχει το ενδεχόμενο κάτι να αλλάξει στην πορεία υλοποίησης ή ακόμη και να κλείσει η επιχείρηση του”.
Υπενθυμίζουμε πως αναφορικά με το πρόγραμμα τα χέρια έδωσαν το Επιμελητήριο και ο Δήμος Ζακύνθου, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε να μην προχωρήσει στην σύμπραξη για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Και τούτο διότι όπως μας είχε δηλώσει η κ. Μπουζιάνου “δεν υπάρχει εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα, για αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα να μην το διακινδυνεύσουμε. Στηρίζουμε το πρόγραμμα, δεν θέλουμε να χαθεί, αλλά πρέπει να γίνει σωστά”.
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια σειρά συναντήσεων προκειμένου να ενημερωθεί ο εμπορικός κόσμος του νησιού αναφορικά με την οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος. Μετα την πολύωρη τεχνικού χαρακτήρα συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να οργανωθεί και διαμορφωθεί η κοινή πρόταση που επεξεργάζεται ο Δήμος και Επιμελητήριο για τη δημιουργία ενός “έξυπνου” ανοιχτού εμπορικού κέντρου που στόχο θα έχει τόσο την τόνωση της εμπορικής κίνησης, όσο και την ανάδειξη του κέντρου της πόλης σε ντόπιους και επισκέπτες, σειρά πήραν εκείνες με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου. Τα σημεία στα οποία στάθηκαν ήταν διανομή ενός ενημερωτικού φυλλαδίου στις επιχειρήσεις για να γνωρίζουν τι θα γίνει και να μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Παράλληλα, αφενός να υπάρξει συμβολή των τοπικών ΜΜΕ στην ανάδειξη του προγράμματος και ιδίως στο τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις. Χαρτογραφήθηκαν οι επεμβάσεις και ορίστηκαν ενέργειες υλοποίησης του κάθε φορέα. Ο όγκος του έργου είναι μεγάλος, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Χρειάζεται όραμα, γνώση και επιμονή. Σκληρή δουλειά και συνεργασία όλων για την αξιοποίηση πόρων προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό θέλουμε, αυτό πράττουμε.
Η χρηματοδότηση υπολογίζεται να είναι ύψους 1.500.000€ για παρεμβάσεις που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους μέσω υποβολής σχετικής πρότασης που επιδιώκει να εξασφαλίσει ο Δήμος Ζακύνθου. Στόχος η ανταγωνιστικότητα, καθώς και η επανεδραίωσή της ως ελκυστικός προορισμός για αγορές, διασκέδαση και κέρδος, ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης.