Προθεσμίες και έργα πιέζουν ασφυκτικά την ολοκλήρωση του Λίβα

Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση των έργων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Λίβα αλλά και οι εκκρεμότητες που παραμένουν αποτέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης υπό την Προεδρία του κ. Νίκου Τσίπηρα και τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων. Πρόκειται για δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν μέσα σε ένα πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα δεδομένου ότι η διαχείριση αυτό το διάστημα γίνεται σε μια προσωρινή εγκατάσταση με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας.
Μέχρι σήμερα και παρόλο που έχουν δημοπρατηθεί οι εργασίες κατασκευής του δρόμου πρόσβασης στο Λίβα, ο ανάδοχος δεν έχει εγκατασταθεί αφού δεν έχουν δοθεί οι τελικές εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Από εκεί και πέρα, εκτός από τον Τεχνικό Σύμβουλο, αναγκαιότητα αποτελεί η κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης αλλά και του ΧΥΤΥ στον οποίο μετά από επεξεργασία θα καταλήξουν και όλα αυτά τα δέματα που σήμερα υπάρχουν στα οικόπεδα του Λίβα.
Όπως έγινε γνωστό, τόσο η έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τον τεχνικό σύμβουλο, και για τον ΧΥΤΥ, όσο και ο καθορισμός των πολυσυζητημένων πράσινων σημείων στην Πόλη, για την χωροθέτηση των οποίων θα προταθούν δημοτικά οικόπεδα, θα απασχολήσουν επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν ένα ξεχωριστό τμήμα του σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων που συνδέεται όμως άμεσα με την λειτουργία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αφού στόχος είναι να φτάνουν στο Λίβα όσο το δυνατόν λιγότερες ποσότητες απορριμμάτων.
Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικούς μήνες έγινε αποδεκτός ο σχεδιασμός των έργων του ΦοΔΣΑ για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων και ομόφωνα αποδέχτηκε τον τρόπο υλοποίησης των έργων της Μονάδας. Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την σύνταξη των μελετών αλλά και την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων, υπό την καθοδήγηση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να μη χαθεί χρόνος. Ένα επιπλέον ζήτημα είναι αν ο ίδιος ανάδοχος θα αναλάβει και τη διαχείριση και την λειτουργία του χώρου.
Τέλος, σε ότι αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση διαχωρίζεται σε μια σειρά υποέργων όπως η απαλλοτρίωση της έκτασης για την δημιουργία της Ο.Ε.Δ.Α., η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στο εξειδικευμένο αντικείμενο της πράξης και ιδιαίτερα κατά την υλοποίηση και δοκιμαστική λειτουργία της ΟΕΔΑ, η κατασκευή οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α, η κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.), δηλαδή η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων με μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση, για την επεξεργασία συνολικά 24.144 t/έτος αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων 13.334 t/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, 4.500 t/έτος ανακυκλώσιμων υλικών, 4.800 t/έτος προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και 1.500 t/έτος ιλύος της ΕΕΛ Ζακύνθου, καθώς και την κατασκευή στην ίδια θέση Χώρου Υγειονομικής Ταφής χωρητικότητας Α’ φάσης 170.000 m3, για τη διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας και η προβολή- δημοσιότητα Ο.Ε.Δ.Α. και η ενημέρωση πολιτών.