Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων στη Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ένας εκ των δύο τακτικών εκπροσώπων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στη Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (του άρθρου 212 Ν.4555/2018 – Προγράμματος «Κλεισθένης Ι», ) ορίστηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι άκρως σημαντική, καθώς θα έχει ως αντικείμενο την προώθηση των θέσεων της Αυτοδιοίκησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται είτε με την αυθαίρετη αφαίρεση αρμοδιοτήτων, είτε με την απόδοση αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.
Επίσης, το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Η Επιτροπή διατυπώνει γνώμη για κάθε σχέδιο νόμου, το οποίο περιέχει διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ως τακτικό μέλος των εκπροσώπων, ορίστηκε επίσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. Αγοραστός Κωνσταντίνος, ενώ αναπληρωματικά μέλη, ορίστηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων και μέλος Ε.Ε. ΕΝ.Π.Ε. Χρήστος Μιχαλάκης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας και μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. Νικόλαος Στουπής.