Λιμεναρχείο Ζακύνθου: «Κλειστό για λουόμενους και σκάφη το Ναυάγιο μετά την κατολίσθηση»

Από μακρινή απόσταση θα μπορούν, να δουν την όμορφη παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο οι χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά την περιοχή. Αυτό μετά την απόφαση του λιμενάρχη Ζακύνθου, Πλωτάρχη ΛΣ Νικόλαου Κοκκάλα για απαγόρευση προσέγγισης – αγκυροβολίας πλωτών μέσων και κολύμβησης στην παραλία.
Η απόφαση αυτή, ήρθε μια ημέρα μετά την πτώση βράχων στη διάσημη παραλία της Ζακύνθου και τον τραυματισμό συνολικά επτά ατόμων και θα ισχύσει μέχρι νεωτέρας.

Ο Λιμενάρχης Ζακύνθου Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος έχοντας υπόψη:
Τα άρθρα 9,14,188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 330 Β΄/78).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/1973).
3.Τις διατάξεις του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92Β/14-04-2014) όπως ισχύει.
4.Την Αριθμ. Πρωτ: 2131.13/1189/16/18-05-2016 Απόφαση Υπηρεσίας μας (ΦΕΚ Β 1814/21-06-2016.
5.Το από 13-09-2018 συμβάν κατολίσθησης στην παραλία Όρμου Ναυάγιου Ζακύνθου.
6.Την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας πλοίων – επιβατών – λουομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την απαγόρευση προσέγγισης-αγκυροβολίας κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού από λουόμενους στον Όρμο Ναυαγίου Ζακύνθου.
2.Την προσωρινή αναστολή ισχύος της Αριθ. Πρωτ: 2131.13/1189/16/18-05-2016 Απόφασης της Υπηρεσίας μας (ΦΕΚ Β΄ 1814/21-06/2016).
3.Η παρούσα ισχύει από εκδόσεως μέχρι νεωτέρας.