ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ || Σήμερα κληρώνει για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού

Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί ο δεύτερος διαγωνισμός για την περάτωση του Δημοτικού Θεάτρου Ζακύνθου με προϋπολογισμό 588.710€ (χωρίς ΦΠΑ) ο οποίος περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, όπως είναι οι εγκαταστάσεις θεατρικού φωτισμού, σύστημα ενισχυμένου ήχου, σύστημα προβολής εικόνας, οπτικών μηνυμάτων, ενδοεπικοινωνίας και λοιπού εξοπλισμού.
Η δημοπράτηση ηλεκτροφωτισμού και ειδικού εξοπλισμού και ο σχετικός διαγωνισμός θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου, διαφορετικά θα μπλέκαμε σε άλλες ιστορίες, μας είχε πληροφορήσει τότε ο Δήμος. Ωστόσο, χρειάστηκε να φτάσουμε στις 3 Αυγούστου για να αναρτηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Να σημειωθεί ότι η Διαχειριστική Αρχή είχε καθυστερήσει και στην έγκριση της πρότασης με το Δήμο να κάνει λόγο τότε για μη ετοιμότητα της Περιφέρειας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της απένταξης του έργου.
Ωστόσο, άγονος κατέστη πριν από μερικές ημέρες ο πρώτος διαγωνισμός για τον εξοπλισμό του καθόσον οι διαδικασίες είχαν προγραμματιστεί για την τελευταία ημέρα του Αυγούστου ωστόσο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Ο διαγωνισμός αφορούσε την προμήθεια και την τοποθέτηση αναβατόριου για τους μουσικούς, με προϋπολογισμό τις 154.838€ (χωρίς το ΦΠΑ) και επαναπροκυρήχθηκε.

Υπάρχουν εκκρεμότητες
Από την άλλη, η εταιρεία ΑΡΧΩΝ, η οποία ως κατασκευαστική έχει αναλάβει και το τρέχον έργο του θεάτρου, διαβεβαιώνει ότι από αρχές Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί, σύμφωνα με τον κ. Τσίπηρα, ο οποίος τρέχει και τις όλες διαδικασίες. Υπενθυμίζουμε ότι όλο το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι το Μάρτιο το 2019, γεγονός που θα πρέπει να τονιστεί τόσο στην ΑΡΧΩΝ, όσο και στον μελλοντικό ανάδοχο που θα αναλάβει το υποέργο του ηλεκτροφωτισμού. Μετά την εύρεσή του υπάρχει περιθώριο τεσσάρων μηνών για την ολοκλήρωση του έργου και ας ελπίσουμε τα χρονικά όρια να τηρηθούν ώστε να μην υπάρξει επιπλέον κίνδυνος.

Μια μελέτη μακριά
Το Δημοτικό Θέατρο, έργο σχεδόν μιας 20ετίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η τελική μελέτη που έγινε, αφορούσε τον ηλεκτροφωτισμό του Δημοτικού Θεάτρου και αποτελεί και τη βασική εκκρεμότητα για την ολοκλήρωσή του. Μάλιστα, η σχετική μελέτη που εγκρίθηκε αφορούσε την αύξηση του ποσού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου κατά περίπου 400 χιλιάδες ευρώ, καταλήγωντας στο ποσό των 920 χιλιάδων ευρώ.
Για την ιστορία, για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνταν προϋπολογισμός ύψους 3 εκατομμυρίων. Με τη νέα μελέτη έγινε προσπάθεια περιορισμού στο ποσό των 920 χιλιάδων ευρώ συνολικά για την ολοκλήρωση του θεάτρου. Μέσα από αυτή την πρόταση, ειδικοί μελετητές επικαιροποίησαν τα μέσα λειτουργίας του θεάτρου, τα οποία είναι αναγκαία για την ποιοτική λειτουργία του.
Η αναζήτηση αναδόχου ξεκινά και όλοι ελπίζουμε η διαδικασία να κυλήσει ομαλά από εδώ και πέρα, καθώς, τυχόν καθυστερήσεις μπορούν να αποβούν μοιραίες για το έργο.