ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ || Αντίθετος στη μεταφορά έδρας του ΕΟΤ Ιονίων στα Γιάννενα

Την αντίδρασή του στο νέο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΕΟΤ, στο οποίο προβλέπεται η ίδρυση υπηρεσιών ΕΟΤ εσωτερικού, ιδρύονται εννέα υπηρεσίες , μία εκ των οποίων είναι η Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Γιάννενα και το οποίο αυτή τη στιγμή ενσωματώνει ένα γραφείο πληροφοριών που υπάρχει στην Άρτα εκφράζει ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Όπως επεξηγεί “οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τον Τουρισμό διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι απευθείας οι υπαγόμενες υπηρεσίες στο Υπουργείο Τουρισμού, όπως είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού που υπάρχει και εδρεύει στην Κέρκυρα και παραμένει με ευθύνη την Κέρκυρας και την Λευκάδα και το αντίστοιχο γραφείο το οποίο εδρεύει στο Αργοστόλι και υπάγεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία στην Πάτρα. Για αυτό το θέμα υφίσταται ένα ζήτημα ότι τελικά τα Υπουργεία, θα πρέπει να διοργανώνουν τις υπηρεσίες τους με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό οργάνωσης που είναι οι 13 Περιφέρειες. Έτσι για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να δουν μελλοντικά τον τρόπο οργάνωσή τους σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
Όταν οι δύο περιφέρειες κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας δε μπορεί να εξαναγκάζεις την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να συνδιαλέγεται και να υπακούει σε ρυθμούς που είναι τελείως διαφορετικοί από τους δικούς της. προσθέτει “Εμείς δε θα συστήσουμε στον ΕΟΤ τον τρόπο λειτουργίας του, αν δηλαδή θέλει να κάνει μία υπηρεσία εσωτερικού που να περιλαμβάνει δύο Περιφέρειες, παρά το γεγονός ότι κατά την άποψη μας αυτό είναι ανορθολογικό και αντιπαραγωγικό. Αν αποφασίζει όμως, όπως κάνει τώρα για δικούς του λόγους, μία ενιαία δομή για τα Ιόνια και την Ήπειρο, αυτό που θα έπρεπε πρωταρχικά να πράξει, είναι να ορίσει ως έδρα την Κέρκυρα. Γιατί δε μπορεί μία Περιφέρεια της χώρας που κινείται στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας, με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ την εδαφική της έκταση και τον πληθυσμό της σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν, να μην είναι αυτή που έχει το πλεονέκτημα της έδρας”.
Αυτό που θα απαιτήσουν από την κυβέρνηση και από τον ΕΟΤ, με επιστολή που θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες και θα ενσωματώνει όλα αυτά τα επιχειρήματα, είναι ότι δε μπορεί να συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε τις υπηρεσίες και τις κρατικές δομές μακριά από το μοντέλο των 13 Περιφερειών της χώρας.

φωτο: dimokratiki