“Κόκκινη” κάρτα από ΚΕΠΕ σε ΦΟΔΣΑ για τα στραγγίδια στο ΧΥΤΑ

Με μια νέα “κόκκινη” κάρτα θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει ένα ακόμη πόρισμα του ΚΕΠΕ στο οποίο διαπιστώνεται πως όχι απλά παραμένει ανοιχτή παραμένει η “πληγή” στο ΧΥΤΑ του Σκοπού αλλά με κάθε καιρική μεταβολή συνεχίζει να “αιμορραγεί” παρασύροντας όχι μόνο τα υπάρχοντα απορρίμματα εκτός του τοιχίου του τελευταίου κυττάρου αλλά και να οδηγεί τα στραγγίδια στην “Κάναλο”.
Μια ακόμη εκτίμηση που έρχεται αρκετούς μήνες μετά την έναρξη της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Λιβα, να μας επιβεβαιώσει πως όχι απλά η αποκατάσταση του χώρου στο Σκοπό βρίσκεται στο απόλυτο μηδέν αλλά διαπιστώνεται και η εκροή στραγγιδίων στην παραλία του “Βροντόνερου” και εν γένει στον κόλπο του Λαγανά.
Πρόκειται για αυτοψία που διενεργείται στα πλαίσια Εισαγγελικής παραγγελίας, ενώ οι συστάσεις που κάνει προς το Δήμο και το ΦΟΔΣΑ προκειμένου να προβούν στις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση που προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τη ροή στραγγιδίων είναι αυστηρές.
Η αποκατάσταση του χώρου στο Σκοπό βρίσκεται στο παρα πέντε για αυτό κάτοικοι και επιχειρηματίες κάνουν για άλλη μια φορά λόγο για εγκληματική αδιαφορία της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ. Μάλιστα ετοιμάζουν ποινικές διώξεις και ασφαλιστικά μέτρα κατά παντός απευθύνουν καθόσον δεν έχουν τηρηθεί οι αυστηρές συστάσεις που κάνει προς το ΦΟΔΣΑ το ΚΕΠΕ προκειμένου να προβεί στις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση που προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τη ροή στραγγιδίων, οι κάτοικοι δεν διαπιστώνουν πρόοδο. Πέραν από την άμεση άντληση των στραγγιδίων από τις δεξαμενές συγκέντρωσης με βυτιοφόρο όχημα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου και τη μεταφορά τους, ζητούν την με κάθε τρόπο άμεση συλλογή των στραγγιδίων από το κύτταρο ταφής, ώστε να μην καταλήγουν και ρυπαίνουν το κατάντη ρέμα και την θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λαγανά αλλά και την αποκατάσταση του χώρου από τα σκουπίδια.

Τα ευρήματα
Κατά την επιθεώρηση στο χώρο του ΧΥΤΑ οι διενεργούντες την αυτοψία στις 28 Ιουνίου 2018 κατόπιν εγγράφου Εισαγγελικής Παραγγελίας, διαπίστωσαν τα ακόλουθα:
1.Η είσοδος στο χώρο Υγειονομικής Ταφής ήταν κλειστή και υπήρχε λουκέτο στηνπόρτα.
2.Κάτοικος της περιοχής που διαθέτει αναψυκτήριο πλησίον της εισόδου είχεκλειδιά και άνοιξε την είσοδο.
3.Ο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ήταν εκτός λειτουργίας.
4.Σε διάφορα σημεία του ΧΥΤΑ υπάρχουν διάσπαρτοι όγκοι απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός κυττάρων ταφής.
5.Παρά τον κορεσμό του ΧΥΤΑ και τη διακοπή λειτουργίας του, συνεχίζεται ναπαρατηρείται φράξιμο σε πολλά σημεία της τσιμεντένιας περιμετρικής
αποστραγγιστικής τάφρου.
6.Τα στραγγίδια έρρεαν σε διάφορα σημεία του ΧΥΤΑ, με συνεχή ροή.
7.Στην τσιμεντένια περιμετρική αποστραγγιστική τάφρο ήταν εμφανής η ροήστραγγιδίων προς το κατάντη ευρισκόμενο ρέμα.
8.Η ειδική πλατφόρμα για την πλύση των τροχών των απορριμματοφόρων οχημάτωνστην είσοδο του ΧΥΤΑ, περιείχε ποσότητες στραγγιδίων.
9.Επισκεφτήκαμε τον χώρο της βιολογικής επεξεργασίας των στραγγιδίων, ο οποίος βρίσκεται εκτός χρήσης – λειτουργίας.
10.Στη συνέχεια έγινε έλεγχος στην περιοχή των δεξαμενών συγκράτησης των
στραγγιδίων κατάντη του κυττάρου ταφής του ΧΥΤΑ. Οι δεξαμενές (ανοικτές) είχαν μερικώς αντληθεί αλλά εξακολουθούσε να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες στραγγιδίων ενώ διαπιστώθηκε ροή στραγγιδίων από το πρανές πάνω από τις δεξαμενές, τα οποία κατέληγαν στο κατάντη ρέμα ομβρίων υδάτων που εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή ‘’Βροντόνερο’’ κόλπου Λαγανά Ζακύνθου.
11.Μέρος των στραγγιδίων που έρρεαν από διάφορα σημεία του κύτταρου ταφής δεν συγκρατούντο από την τάφρο συγκράτησης νότια του κυττάρου αλλά κατέληγαν στο εκεί πρανές με αποτέλεσμα να καταλήγουν στο κατάντη ρέμα.

Επιβολή κυρώσεων
Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλλεται η σε καθημερινή βάση άντληση των στραγγιδίων από τις δεξαμενές συγκέντρωσης με βυτιοφόρο όχημα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου και η μεταφορά τους στις ( Ε.Ε.Λ.).
Επίσης επιβάλλεται η με κάθε τρόπο άμεση συλλογή των στραγγιδίων από το κύτταρο ταφής, ώστε να μην καταλήγουν και ρυπαίνουν το κατάντη ρέμα και την θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λαγανά. Επίσης επιβάλλεται να γίνει άμεσα η εξυγίανση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου.
Για την υλοποίηση της εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου απαιτείται, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης” η υποβολή στοιχείων και μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις πέραν των κυρώσεων οι οποίες έχουν κατ΄ επανάληψη επιβληθεί, θα επιβληθούν και νέες όπως προβλέπεται σχετικά. Μάλιστα απευθύνεται παράκληση προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου να υποβάλει τις απόψεις του προφορικά με αυτοπρόσωπη εμφάνιση νομίμου εκπροσώπου του ή εγγράφως με σύνταξη και υποβολή υπομνήματος μετα την επίδοση ή τοιχοκόλληση της παρούσας εκθέσεως αυτοψίας.

Κατ’ επανάληψη…
Δεν είναι η πρώτη φορά που διενεργείται έλεγχος είτε από το ΚΕΠΕ, είτε από ΕΘΠΖ στην εκβολή του ρέματος το οποίο κατέληγε στην θαλάσσια περιοχή Βροντόνερο του κόλπου Λαγανά και διαπιστώθηκε ότι το νερό του ρέματος εκεί είχε σκούρο χρώμα και ελαφρά δυσοσμία, στοιχεία που αποτελούν ένδειξη ρύπανσής του από στραγγίδια απορριμμάτων. Όχι όμως και στην εγγύς θαλάσσια περιοχή, όπου υπήρχε σχετικά έντονος κυματισμός αλλά δεν διαπιστώθηκαν μακροσκοπικά οι παραπάνω ενδείξεις.
Ακολουθώντας το Κλιμάκιο την πορεία του ρέματος και στο μέσο περίπου της διαδρομής διαπιστώθηκε η έντονη παρουσία στραγγιδίων και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος για ανάλυση. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος στην περιοχή των δεξαμενών συγκράτησης των στραγγιδίων κατάντη του κυττάρου ταφής του ΧΥΤΑ. Οι δεξαμενές (ανοικτές) ήταν γεμάτες και διαπιστώθηκε ροή στραγγιδίων από το πρανές πάνω από τις δεξαμενές, τα οποία κατέληγαν στο κατάντη ρέμα ομβρίων υδάτων που εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή “Βροντόνερο”. Μέρος των στραγγιδίων έρρεαν από διάφορα σημεία του κύτταρου ταφής, ενώ μεγάλη ροή υπήρχε στην τσιμεντένια τάφρο για τα όμβρια ύδατα στην νοτιοανατολική πλευρά του ΧΥΤΑ. Σε νέα αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία οι δεξαμενές συλλογής στραγγιδίων εξακολουθούσαν να είναι γεμάτες και να υφίσταται ροή στραγγιδίων στο κατάντη ρέμα.

Θα απαντήσουν με μηνύσεις
Από την άλλη, μόλις ολοκληρωθεί η Εισαγγελική έρευνα και ολοκληρωθεί ο φάκελος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη Ποινικές η Επιτροπή Κατοίκων και Επιχειρηματιών Καλαμακίου ετοιμάζει δια τους δικηγόρου της κ. Παναγιώτη Κεφαλληνού ποινικές διώξεις και ασφαλιστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου.
Υπενθυμίζεται πως η προ μηνών απόφαση που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου και αφορούσε στα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει σε βάρος του Δήμου και του ΦΟΔΣΑ και με τα οποία ζητούσαν να σταματήσει η εναπόθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ στο Σκοπό ήταν υπέρ της Επιτροπής Κατοίκων και Επιχειρηματιών του Καλαμακίου είναι.
Στην απόφασή του ο Δικαστής δεχόταν την αίτηση των προσφευγόντων και υποχρέωνε το ΦΟΔΣΑ να παραλείπει προσωρινά την εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ στην περιοχή “Βύθακας-Γρυπαρωτά” Βασιλικού και απειλεί σε βάρος καθ΄ ων νομικών προσώπων χρηματική ποινή 10.000€ και σε βάρος των καθ΄ ων φυσικών προσώπων ατομική κράτηση διάρκειας 6 μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης.
όπως είχαν και τότε σχολιάσει επρόκειτο “για μια απόφαση που θέτει οριστικά τέλος στην μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Σκοπού. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι η αποκατάσταση του χώρου ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο του να εξετάσουμε την νομική προσφυγή για την αποζημίωση των κατοίκων. Σε περίπτωση οπου θα υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση τότε θα επιβληθούν πρόστιμα προς το Δήμο και το ΦΟΔΣΑ”.
Κατά τη διαδικασία παρίστατο οι συνήγοροι των Κατοίκων του Καλαμακίου κ.κ. Παναγιώτης Κεφαλληνός και Διονύσιος Γρυπάρης, ενώ εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ ο Διευθυντής του Θοδωρής Κάρδαρης και ο Νομικός Σύμβουλος που είχε οριστεί. Σε ότι δε αφορούσε στο έργο της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ, ο οποίος έπαψε να λειτουργεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦοΣΔΑ στις 12 Δεκεμβρίου του 2017, αναμένονταν πρωτοβουλίες. Άλλωστε το διοικητικό συμβούλιο σε κατεπείγουσα συνεδρίαση είχε αποφασίσει την οριστική διακοπή διάθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης, των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος καθώς και στο δημοτικό συμβούλιο.

Η αποκατάσταση του χώρου
Σε ότι έχει να κάνει με την αποκατάσταση του χώρου είχε εξαγγελθεί από τις αρχές τις φετινής χρονιάς δια στόματος Δημάρχου πως μέσα στο 2018 θα υλοποιηθεί από το πρόγραμμα του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Τότε ο κ. Κολοκοτσάς ευχαριστούσε όλους τους συμπολίτες για την κατανόηση και τους γνώριζε πως “οι κόποι μας επί 3 χρόνια δεν πήγαν χαμένοι και η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ, υλοποιείται για ΠΑΝΤΑ και ο εφιάλτης των απορριμμάτων δεν θα ξαναχτυπήσει την πόρτα της Ζακύνθου. Παρά τους “εφιάλτες” που ήθελαν για λόγους μικροπολιτικής να διαιωνίζεται το πρόβλημα, ο Άγιος Διονύσιος και ο Θεός είναι μαζί μας”.
Ένα μήνα αργότερα κάτι ξεκίνησε να γίνεται, ωστόσο, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετό. Πολύ δεν περισσότερο πως δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι με ένα λυματοφόρο για την μεταφορά των στραγγιδίων και ουσιαστική παρέμβαση στο τελευταίο κύτταρο θα μπορούσε να έχει γίνει δουλειά και τώρα να μην αντιμετωπίζουμε ακόμη αυτό το πρόβλημα που μπορεί να μας δυσφημίσει παγκόσμια αλλά και να ξυπνήσει τον εφιάλτη των προστίμων.