Ματαιώθηκε η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα του “Βραχιόνα”

Ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για χθες εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Προστασίας του Βραχιόνα κατά του ΦΟΔΣΑ και αφορούσαν στο αίτημα για διακοπή λειτουργίας του χώρου, που σύμφωνα με όσα επικαλούνταν δεν πληρούσε τους όρους της ΑΕΠΟ.
Ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η εξέλιξη αποδίδεται στο γεγονός της συλλογής επιπλέον στοιχείων και Εκθέσεων από Υπηρεσίες και ειδικούς ελεγκτές ώστε να στοιχειοθετηθεί ακόμα καλύτερα η υπερασπιστική τακτική. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εφημερίδα μας ο δικηγόρος του Συλλόγου Προστασίας κ. Γεώργιος Μπέσκος “ζητήσαμε τη ματαίωση της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΦΟΔΣΑ για το Λίβα καθόσον δεν μας έχει υποβληθεί ακόμα το πόρισμα της αυτοψίας που πραγματοποίησαν Επιθεωρητές κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας. Θέλουμε να έχουμε έναν πλήρη στοιχείων και αποδεικτικών φάκελο ώστε να μην μπορεί κανείς να αντικρούσει τους ισχυρισμούς μας στα όσα καταγγέλλουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση και μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να επανυποβάλουμε το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων, δικαίωμα που μας παρέχει ο νόμος”.
Από τη μεριά τους, κύκλοι προερχόμενοι από τη δημοτική αρχή αφήνουν να εννοηθεί πως η ανωτέρω εξέλιξη επιβεβαιώνει πως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν συνίσταντο παρατυπίες ή άλλες παρεκκλίσεις των όρων της ΑΕΠΟ, ούτε κάποιες πιθανές μολύνσεις και επομένως μπροστά στο ενδεχόμενο να απορριφθούν υπέρ του ΦΟΔΣΑ τα ασφαλιστικά μέτρα, υπαναχώρησαν ακολουθώντας αυτή την τακτική.
Υπενθυμίζεται πως με προηγούμενη απόφασή του, το Δικαστήριο περιελάμβανε την απόρριψη του αιτήματος που κατέθεσε ο Σύλλογος Προστασίας για την προσωρινή διακοπή εργασιών στο Λίβα. Κατά τη διάρκεια της τότε ακροαματικής διαδικασίας οι δυο πλευρές είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα επιχειρήματα των θέσεών τους. Το Σύλλογο Προστασίας “Βραχιώνας” εκπροσώπησε ο νομικός κ. Γ. Μπέσκος ενώ το Δήμο και το ΦΟΔΣΑ οι νομικοί κ.κ. Αιμ. Αγγελοπούλου και Δ. Γρυπάρης. Ως μάρτυρες είχαν εξεταστεί για μεν το Σύλλογο ο κ. Νίκος Ζαρανής, για δε το Φορέα ο Διευθυντής του κ. Θοδωρής Κάρδαρης.
Ο Σύλλογος επικαλείται το πόρισμα του ΚΕΠΠΕ, που συντάχθηκε μετά τον έλεγχο που έγινε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, αν και επισημαίνει πως δεν διαπιστώθηκαν στραγγίδια ή διασκορπισμός υλικών ή στραγγίδια. Επίσης, στέκονταν στο ότι συμφώνα με τα προβλεπόμενα το σύνολο της Μονάδας Μεταβατικής Διαχείρισης δεν ήταν στεγασμένο, δεν είχε κατασκευασθεί χωριστό σύστημα απαγωγής ομβρίων και στραγγιδίων, στο χώρο κομποστοποίησης δεν είχε κατασκευασθεί περιμετρική τάφρος συλλογής στραγγιδίων καθώς επίσης και υπόγεια δεξαμενή συλλογής στραγγιδίων, η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, και είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το τμήμα χλωρίωσης της μονάδας, δεν είχε αναρτηθεί στο χώρο εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και ο τρόπος δεματοποίησης δεν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική έκθεση μεταβατικής περιόδου 2016.