Νέος φορέας για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Την μετάβαση από μια πανσπερμία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, σε ένα νέο “έξυπνο” σύστημα καταβολής ενιαίας αμοιβής από τα ελληνικά ξενοδοχεία, που θα έχει αποδέκτη ένα αξιόπιστο φορέα, έχει θέσει ως στόχο η διοίκηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Στο πλαίσιο αυτό, προσκλήθηκε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ιωάννη Αντωνιάδη να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ των δυο πλευρών και αναπτύχθηκαν οι θέσεις του ΞΕΕ για την καταβολή αμοιβών στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
Αναφερόμενη στους κύριους άξονες των πάγιων θέσεων του ΞΕΕ προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΠΙ, η Αντιπρόεδρός του και Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά Χριστίνα Τετράδη, στάθηκε στα ακόλουθα: “Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για τον εξορθολογισμό της αγοράς με ενιαία αμοιβή, που θα καταβάλλεται σε ένα φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των οργανισμών. Αυτό θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα τόσο για το χρήστη όσο και για το δικαιούχο. Το ΞΕΕ αναγνωρίζοντας τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, πρωτοστάτησε, υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας με 6 φορείς συλλογικής διαχείρισης, τα οποία είναι μέχρι και σήμερα ενεργά. Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού το ξενοδοχειακό προϊόν, το οποίο στηρίζει την οικονομία της Ελλάδας, δέχεται υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Απαιτείται καταβολή ενιαίας αμοιβής από τα ξενοδοχεία σε ένα φορέα, που να καλύπτει όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και ο οποίος θα αναλάβει τον επιμερισμό των αμοιβών στους δικαιούχους. Η πρόβλεψη ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αμοιβών, που να λαμβάνει υπόψη, αφενός σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας του ξενοδοχείου (π.χ. πληρότητα, οικονομικό περιβάλλον), αφετέρου την πραγματική συμβολή του οπτικοακουστικού έργου που εκπροσωπεί ο συλλογικός φορέας διαχείρισης στην δραστηριότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης”.
Ο Πρόεδρος του ΟΠΙ ανέφερε ότι σύμφωνα με ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ενός ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και σχετική βούληση των κατ’ ιδίαν οργανισμών. Επιπλέον, ενημέρωσε το ΔΣ του ΞΕΕ για την σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης, η οποία ανέλαβε προσωρινά την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μελών της ΑΕΠΙ, η άδεια της οποίας έχει ανακληθεί.

φωτο: masterwood.gr