Ματαίωση της Έκθεσης «Η Συλλογή της Alpha Bank-Ελληνική Τέχνη από το 1950 έως σήμερα»

Το Μουσείο Ζακύνθου ενημερώνει ότι,
λόγω εκτάκτου κωλύματος που σχετίζεται με τον εκθεσιακό χώρο,
δυστυχώς ματαιώνεται η έκθεση «Η Συλλογή της Alpha Bank –
Ελληνική Τέχνη από το 1950 έως σήμερα»,
που επρόκειτο να εγκαινιασθεί τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.