Αγροτικές επιδοτήσεις | Μια και σήμερα έμεινε για όσους το ξέχασαν

Μια και σήμερα έχει απομένει στη διάθεση των παραγωγών του νησιού προκειμένου να υποβάλλουν τόσο την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2018, όσο και εκείνη για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ καθόσον και για τα δυο η προθεσμία εκπνέει αύριο. Η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορεί κάποιος να αιτηθεί αποζημίωσης απ’ τον Οργανισμό για τις όποιες ζημιές μπορεί να προκληθούν από κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του έτους.
Μέχρι σήμερα ο αριθμός εκείνων που προσήλθαν δεν ξεπέρασε τις 4.500 , αριθμός κατά πολύ μικρότερος εάν αναλογιστεί κανείς πως πέρυσι ήταν 6.000 και πρόπερσι είχαμε περισσότερους από 7.000 αγρότες. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι περιπτώσεις αγροτών που έχουν μικρές εκτάσεις, υπάρχουν αλλαγές στις ιδιοκτησίες που δημιουργούν χάος στο σύστημα και όσοι παλιά δήλωναν εκτάσεις που δεν είχαν.
Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, την Παρασκευή 15 Ιουνίου, και για λίγες μόνο ακόμη ημέρες, για όσους προσέλθουν θα επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).
Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα: α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο, στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.
Τέλος, τον Ιούνιο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκκαθάριση του μητρώου των μελών του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου προκειμένου ακολούθως να υποβληθεί ο σχετικός κατάλογος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αναφορικά με τον αριθμό όσων κινδυνεύουν με διαγραφή αυτός προσδιορίζεται περί τα 1000 άτομα ενώ βασικό κριτήριο, σύμφωνα με το καταστατικό, για να αποτελεί κάποιος μέλος του ΕΑΣΖ είναι η υποχρέωσή του να παραδίδει σε αυτόν τα προϊόντα τους τουλάχιστον σε ποσοστό 80%.

φωτο: Enikonomia.jpg