ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | “Η Συλλογή της Alpha Bank – Ελληνική τέχνη από το 1950 έως σήμερα”

Τριάντα έξι έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής που χρονολογούνται από το 1950 έως σήμερα και σκιαγραφούν την εξέλιξη της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης σε μία περίοδο με μεγάλες ανατροπές πρόκειται να παρουσιαστούν στην Έκθεση με έργα από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank που θα εγκαινιαστεί τη ∆ευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.00, στο Μουσείο Ζακύνθου. Η Έκθεση θα λειτουργήσει από την 18 Ιουνίου έως την 28 Ιουλίου 2018 με ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο 8.00 – 15.00 εκτός από Κυριακή και ∆ευτέρα.
Η Έκθεση επικεντρώνεται σε έργα των καλλιτεχνών της τότε πρωτοπορίας και συγκεκριμένα των: Μ. Λεκάκη, Ν. Κεσσανλή, Λ. Σαμαρά, Μ. Πράσινου αλλά και των
καλλιτεχνών που έκτοτε, όρισαν το διεθνές πλέον πρόσωπο της ελληνικής τέχνης, όπως οι Γ. Ψυχοπαίδης, Χ. Ρωμανού, Γ. Μπουτέας, Χρύσα, Σ. Αντωνάκος, Α. Λεβίδης, καθώς και τις νεότερες τάσεις: Μ. Ζαμπούρα, Μ. Ζαχαριουδάκης, Γ. Λάππας.
Αντίστοιχα, τα έργα χαρακτικής των καλλιτεχνών όπως οι: Τ. Νικολαΐδου, Ρ. Τζολάκη,
Μ. Αρφαράς, ∆. Σιατερλή, Β. Τσαλαματά και Τ. ∆ελλασούδα ορίζουν την πολύ
ενδιαφέρουσα εξέλιξή της στην Ελλάδα.
H Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank περιλαμβάνει 5.500 έργα νεοελληνικής τέχνης κυρίως και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης στον ελληνικό χώρο, που δημιουργήθηκαν από τραπεζικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Τα έργα της προέρχονται από τις Συλλογές των Τραπεζών Πίστεως, Ιονικής, Λαϊκής, Εμπορικής και Citibank, οι οποίες ενοποιήθηκαν σταδιακά κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2014.
Η Συλλογή έχει εκθεσιακή και εκδοτική δραστηριότητα, ενώ συμμετέχει επίσης σε εκθέσεις, διοργανώσεις και χορηγικά προγράμματα που αφορούν στην ελληνική τέχνη. Στο πλαίσιο της διοργανώσεως εκθέσεων με έργα της Συλλογής που περιοδεύουν ανά την Ελλάδα, από το καλοκαίρι του 2016 η Έκθεση έχει παρουσιασθεί στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ∆ήμου Ρόδου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο και στη ∆ημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.