Η Αποκεντρωμένη απέρριψε τον ορισμό 3 δικηγόρων για τα δάνεια του Δήμου

Στην απόρριψη της απόφαση τους δημοτικού συμβουλίου με την οποία ορίζονταν τρεις δικηγόροι και συγκεκριμένα οι νομικοί κ.κ. Π. Ζυγούρης, Μ. Γούναρη και Στ. Παπαδάτος οι οποίο θα “έτρεχαν” το θέμα της άσκησης προσφυγής με σκοπό την ανάκληση απόφασης του Πρωτοδικείου Ζακύνθου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βάση της οποίας γίνεται παρακράτηση χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. Οι λόγοι απόρριψης οφείλονται στον υπερβολικό αριθμό δικηγόρων που ορίστηκαν, γεγονός που εκκίνησε τις διαδικασίες από την αρχή με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να καλείται να αποφασίσει εκ νέου στο πρόσωπο μόνο του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Παναγιώτη Ζυγούρη.
Υπενθυμίζεται πως η απόφαση που ακυρώθηκε ήταν συναινετικού χαρακτήρα και η πρόταση έγινε από το δημοτικό σύμβουλο Άκη Ζήβα καθόσον η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφασίσει την υπόθεση να αναλάβουν ο κ. Ζυγούρης έναντι 7.500€ συν ΦΠΑ και ο κ. Παπαδάτος έναντι 4.500€ συν ΦΠΑ. Είχε απορρίψει ως οικονομικά ασύμφορη την προσφορά της κ. Γούναρη που αρχικά ζήτησε 20.000€ συν ΦΠΑ, ωστόσο, στη συνέχεια έριξε την προσφορά της στις 10.000€ συν ΦΠΑ. Η κατά πλειοψηφία απόφαση είχε ληφθεί διότι η μείζων αντιπολίτευση δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή του κ. Ζυγούρη. Στην τοποθέτησή του τότε, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Μαζί για τη Ζάκυνθο” Γιώργο Αρμένη ο οποίος διαφώνησε με την επιλογή του κ. Ζυγούρη ανέφερε πως “όταν εμείς βρισκόμασταν στην αντιπολίτευση μέλη του συνδυασμού μας επισκέφτηκαν τότε τον σημερινό νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ και εκείνο που μας είπε ήταν να στηρίξουμε τις επιλογές του Δημάρχου στη λήψη του δανείου και να μην στραφούμε κατά του πιστωτικού ιδρύματος. Συνεπώς η επιλογή του εκ μέρους της δημοτικής αρχής έγινε για να οδηγηθούμε εμμέσως στον συμβιβασμό με ότι αυτό συνεπάγεται”.
Πάγια θέση του Δημάρχου παραμένει η απόφαση να κινηθεί κάθε νομική διαδικασία προκειμένου ο Δήμος Ζακύνθου να επιτύχει την άμεση, ουσιαστική και ριζική αντιμετώπιση των δανείων που είχαν συναφθεί στο παρελθόν για να σταματήσει να “αιμορραγεί”.